Introduktionsprogram på Sveriges Ridgymnasium

För att vara behörig att söka till vårt Naturbruksprogram med inriktning Hästhållning krävs godkända betyg i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik, engelska samt fem ytterligare ämnen. Även om du inte är behörig så finns det möjlighet att söka till SRG då vi erbjuder några platser på introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på Naturbruksprogrammet, eller leda till arbete. Elever på introduktionsprogram på SRG följer klassens schema och läser de flesta ämnena med sin klass, men kan också ha lektioner i grundskoleämnen.

Programinriktat val (Studievägskod: IMVNBHAT)
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt leda till att eleven antas till det nationella programmet.
För att kunna antas till Programinriktat val krävs följande:

  • godkänt i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.
  • godkänt i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.


Yrkesintroduktion (Studievägskod: IMYNBHAT)
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven har möjlighet att läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.
Prata med din SYV om vilket introduktionsprogram som är aktuellt för just dig.
Vid frågor går det även bra att kontakta SRG:s skolchef på: skolchef@ridgymnasium.nu eller mobil: 070 515 70 25.