NATURBRUKSPROGRAMMET

Alla våra profiler bygger på det nationella Naturbruksprogrammet med inriktning Hästhållning. Oavsett vilken profil du väljer är hästen och ridsporten gemensam nämnare. Våra elever väljer ofta att söka våra utbildningar för hästarnas skull där kurser i ridning och hästkunskap lockar, för det är där man har sitt hjärta och sin passion. Man ser fram emot alla schemalagda timmar i sadeln tillsammans med likasinnade kamrater. Hos oss finns det två spår. Ett som ger yrkesbehörighet och ett som dessutom ger grundläggande och även särskild behörighet för vidare studier. Oavsett vilket du väljer så finns hästarna alltid nära.

Våra utbildningar riktar sig främst till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med stort hästintresse. Av de elever som tog gymnasieexamen 2020 hade dessutom 62.6% minst grundläggande behörighet till högskola, rikssnittet för samtliga Naturbruksprogram i landet ligger på 46.6%.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda goda förutsättningarna för att kunna utveckla sitt intresse och sin talang, samtidigt som eleven får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet. Men tänk även på att det är en fysiskt krävande utbildning där stalltjänst och ridning kommer att bedömas och betygsättas som vilken annan kurs som helst.

Elitsatsning Ridsport
Våra skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala är certifierade att bedriva Nationell Idrottsutbildning NIU Ridsport. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas så långt som möjligt i din idrott under dina tre år. För att det ska vara möjligt behöver du ha erfarenhet av träning och tävling redan innan du söker. Är du elitidrottare vill vi ge dig möjligheter och inspirera dig att göra en fullgod satsning mot nationell elit. Samtidigt vill vi skapa goda förutsättningar för att du ska kunna genomföra en gymnasieutbildning med Svenska Ridsportförbundets Yrkesprov för hästskötare som mål. Ansökningstiden går ut i december och vi arrangerar antagningsprov på våra skolor i början av januari.

Lärlingsutbildning kan vara ännu ett alternativ för dig som elitsatsar på ridsport. För mer information om lärling kontaktar du skolans rektor. Lärlingsutbildning kan påbörjas i åk 1, åk 2 eller åk 3.

Vi har valt att skapa profiler så att du lätt ska kunna välja utifrån vad du vill få ut av din gymnasietid. Basen är densamma i alla profiler: Naturbruksprogrammet med inriktning Hästhållning. Oavsett vilken profil du väljer, är hästen och ridsporten en gemensam nämnare. Är du inställd på att fortsätta studera efter studenten, väljer du en profil som är mer teoretisk och ger dig behörigheter till högre utbildningar. Vill du ha fler timmar i sadeln och fördjupa dig i hästkunskap, väljer du en profil som ger dig maximalt med praktisk kunskap och förbereder dig för ett arbetsliv med hästar. I samtliga profiler kommer din vardag bestå av praktiska och teoretiska lektioner. Du rör dig naturligt mellan ridhus, stallar och skolbyggnader beroende på om det är teoretiska eller praktiska lektioner.