Naturbruksgymnasium | Djurvård med hästinriktning | SRG

Läs djurvård på naturbruks-gymnasium

Djurvård


2550 poäng / Ansökningskod NBHAT / Välj skolhäst eller egen häst / Bo nära skolan /

Yrkesfokus med specialkurser

Arbeta mycket praktiskt, vara ute i naturen, andas frisk luft, plugga mot konkreta yrken och kom fort ut i arbetslivet.

Breda möjligheter för framtiden

Läs en komplett gymnasiekompetens som förbereder dig brett för vidare studier eller yrke.

En oslagbar kombination

Hästen är en fantastisk lärare och hjälper dig ta ansvar. Många hästmänniskor har starkt driv och är starka personer med passion.

Om Djurvård

Ger en ljus framtid inom djursjukvård

Arbeta direkt som djurvårdare eller läs vidare med bred behörighet

Djurvårdsprofilen är för dig som vill arbeta med djursjukvård och har ett specialintresse för hästar. Vår profil är specifikt inriktad på djursjukvård mot häst och kommer att göra dig attraktiv på arbets- marknaden samt väl förberedd och behörig till Djursjukskötarutbildningen. Du läser dessutom Samhällskunskap 1a2 som utökat program vilket ger dig bredare särskild behörighet till flera utbildningar. PÅ denna profil är det ridning en gång per vecka. Totalt läser du 2550 poäng.

Med “Grundkurs i läkemedelshantering för häst” får du jobb direkt efter studenten

Utbildningen baseras precis som övriga profiler på Naturbruksprogrammet, vilket ger dig en bred yrkeskunskap inom djurhållning och häst. Yrkesutgången är hästskötare. I profilen ingår Grundkurs i läkemedelshantering (GKLH) för häst, som möjliggör arbete som djurvårdare nivå 2. Denna är ett krav för att du ska få utföra vissa moment i vård av djur. Med GKLH blir du attraktivare på arbetsmarknaden och mer anställningsbar av kliniker och veterinärstationer direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Sök vidare till Djursjukskötare på SLU

Vår profil ger kunskaper om skador och sjukdomar hos häst samt om förebyggande vård och rehabilitering. I kursen Ridning och körning varvas teori med praktisk träning ur ett skadeförebyggande och rehabiliterande perspektiv. Inom denna profil rider du en gång i veckan. Under dina tre år får du även kunskaper om smittspridning och smittskydd.

 

Sveriges Ridgymnasium är en fin skola och ger bra förutsättningar för min satsning inom ridningen. De teoretiska kurserna är intressanta och lärorika. Ingen kurs är meningslös och det gör det roligt att gå till skolan
Lisa, Elev ÅK 3

Kontaktpersoner

Bökeberg, Svedala

Mona Falkensson
010 495 20 08
mona.falkensson@ridgymnasium.nu

Varberg

Therese Sandelin
010 495 20 06
therese.sandelin@ridgymnasium.nu

Kungsbacka

Malie Nordenberg
010 495 20 15
malie.nordenberg@ridgymnasium.nu

Kurser
Naturbruksprogrammet Djurvård
Gymnasiegemensamma ämnen600-900p
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 - kan tas bort eller flyttas100
Svenska 3 - kan tas bort eller flyttas100
Engelska 6 - kan tas bort eller flyttas100
Programgemensamma ämnen400p
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Gymnasiearbete100p
Inriktning Hästhållning700p
Djurens biologi100
Djurhållning100
Fordon och redskap100
Hästkunskap 1100
Hästkunskap 2100
Ridning och körning200
Programfördjupning500p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2200
Matematik 2a100
Svenska 2 - eller annan kurs som väljs som programfördjupning100
Individuellt val200p
Engelska 6 - eller annan kurs som väljs som individuellt val100
Svenska 3 - eller annan kurs som väljs som individuellt val100
Utökade kurser50p
Samhällskunskap 1a250

OBS! Kursen D9 ingår i utbildningen

TOTALT 2550-2850p
Framtid

Kurser som ger behörighet

Motsvarandebedömning kan göra det möjligt att söka fler utbildningar.

Elever som når godkända betyg i Naturkunskap 1a1, Djurhållning och Hästkunskap 1 kan söka utbildningar som kräver Naturkunskap 2 utan att ha läst kursen. Med godkända betyg i Biologi 1 samt Djurens biologi kan elever som läst Naturbruksprogrammet även söka utbildningar som kräver Biologi 2 utan att ha läst kursen. Djurvårdsprofilen ger behörighet till en mängd olika utbildningar.

Studera efter utbildningen

Efter du läst Djurvård har du en stark grund för vidare studier mot flera olika inriktningar.

Detta är ett urval av utbildningar som du kan söka till:
Hippologprogrammet
Djurskötarprogrammet
Polisprogrammet
Psykologprogrammet
Socionomprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet

Arbete direkt efter utbildning

Efter att ha läst Djurvård har du många möjligheter för arbete direkt efter utbildningen.

Du kan till exempel jobba som djurvårdare på kliniker och djursjukhus, på ridskolor, tävlingsstall, hos uppfödare, djuraffärer och på gårdar med mera.