Klagomålshantering - Sveriges Ridgymnasium

Klagomålshantering

Klagomål & Synpunkter på verksamheten
Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Det här gäller om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter på utbildningen. Synpunkterna behandlas alltid konfidentiellt, men kan även lämnas anonymt. Om det lämnas anonymt kan ingen bekräftelse eller återkoppling ges på hur situationen har lösts.

Om du har synpunkter, gör så här:

1. Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkt på skolan eller utbildningen uppmanas du att i första hand vända dig till mentor eller rektor på skolan. Personen som tar emot synpunkten ansvarar för att den skriftligt dokumenteras och meddelas rektor för fortsatt handläggning.Alternativt kan du använd nedan webb-formulär där du beskriver ditt ärende så tydligt som möjligt. Länk till webb-formulär finns även på skoladministrativa systemet SchoolSoft. Om du lämnat kontaktuppgifter kommer du, inom ett dygn (vardag) få en bekräftelse på att dina synpunkter tagits emot. Vår utgångspunkt är att handläggningen ska ske skyndsamt. Du kan vara anonym om du vill, men då kan vi inte ge dig en personlig återkoppling.

2. Om du som elev eller vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår, skall du kontakta skolchef Marielle Olofsson, skolchef@ridgymnasium.nu och på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.