Integritetspolicy - Sveriges Ridgymnasium

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Sveriges Ridgymnasium AB från den 1 januari 2018

Allmänt
För Sveriges Ridgymnasium AB är det viktigt med personlig integritet. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket innebär att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det har ingen betydelse om personen är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs att ytterligare information inhämtas för att personen ska kunna identifieras. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, ett fotografi av personen, personnummer och IP-adress.

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter avser allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs är en behandling, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering och organisering.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter för att kunna erbjuda relevant information om våra skolor och utbildningar.

För personal behandlar vi också bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som personal gett om närmast anhörig. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtal och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Exempelvis behöver vissa uppgifter i bokföringen sparas i minst sju år på grund av rådande lagstiftning.

Vad har du för rättigheter enligt GDPR?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning rätt att få utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita externa parter såsom IT-leverantörer för HR-system och elektroniska körjournaler. Dessa parter är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi väljer och kontrollerar dessa noga för att säkerställa att de kan garantera säkerheten och sekretessen gällande GDPR.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dessa personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig
För de personuppgiftsbehandlingar som sker inom Sveriges Ridgymnasium AB:s verksamhet är Sveriges Ridgymnasium AB personuppgiftsansvarig. Se företagsinformation nedan:

Organisations nr.: 556681-4504
Adress: Kungsgatan 12C
432 41 Varberg
Tele: 010 495 20 00

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?
Kontakta Pernilla Haverstal, ansvarig för personuppgiftsfrågor.
pernilla.haverstal@ridgymnasium.nu

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-08-21