Tillgänglighetsutlåtande - Sveriges Ridgymnasium

Tillgänglighetsutlåtande

Sveriges Ridgymnasium AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi för hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi strävar efter att ridgymnasium.nu ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.ridgymnasium.nu och som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss genom att maila till vårt dataskyddsombud Pernilla Haverstal.
Mailadress: tillganglighetsanpassning@ridgymnasium.nu

Tack för att du hjälper oss att göra vår hemsida bättre!