Om oss - Sveriges Ridgymnasium

Rätt skola för dig som älskar hästar


Ansökningskod NBHAT / Egna anläggningar / Boende på och i närheten / Välj skolhäst eller egen häst / Lätt att pendla /

Kvalitet

Vi erbjuder undervisning av skickliga lärare, som är engagerade i ditt arbete både på sal och i ridhus. En skoldag på Sveriges Ridgymnasium ska vara välkomnande och trygg. Skolledning tillsammans med all personal tar ansvar för att det ska vara studiero på lektionerna. Utöver våra tvåbenta lärare, lär du även känna våra välutbildade skolhästar som är skolans riktiga läromästare 

Delaktighet

Hos oss får du vara med och påverka din utbildningstid. Du får inflytande över hur du bäst visar dina kunskaper, för att nå målen i kurserna du läser. Vi är lyhörda för våra elevers behov, och värdesätter era tankar om hur vi kan stötta er men också förändra verksamheten. Vi erbjuder många forum där du kan göra din röst hörd, såsom; elevråd, klassråd, matråd och stallråd.  

Glädje

På våra små skolor blir du sedd – du har samtal med din mentor varje vecka. Vi hjälper och uppmuntrar varandra att utveckla lärande. Det ska vara roligt att gå till skolan, du ska lära dig mycket och du ska få vara den du är. Våra elever berättar att det är roligt att studera på en skola där teoretisk undervisning varvas med praktiska lektioner med våra bästa vänner – hästarna. Att få börja skoldagen med att rida ut med din bästa vän kan bli din skolvardag.  

Vi drivs av passion

Sveriges Ridgymnasium etablerades  2005

Ett gymnasieval är ett viktigt steg på vägen mot att få göra det du vill i framframtiden. Valet är ditt och utbildningen ger dig möjligheter att förverkliga dina drömmar.

Ambitionen är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna. Vi vill att du ska få utveckla ditt hästintresse och din talang, samtidigt som du får en gedigen gymnasieutbildning. Oavsett vägval kommer utbildningen leda dig vidare i livet. Vi vet att vissa av våra elever väljer att börja arbeta direkt efter studenten, andra att studera vidare på universitet och högskola. Bland våra tidigare elever finns bland annat lärare, mäklare och egenföretagare.

Vår grundläggande idé är enkel; vi vill vara Sveriges bästa gymnasieutbildning för hästintresserade elever.

Samtliga av våra skolor är placerade i lantlig miljö som är lätta att pendla till. Skollokalerna är en del av stallmiljön vilket innebär att hela din skoldag spenderas på samma plats. Din vardag består omväxlande av praktiska och teoretiska lektioner. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att genomföra avslutande gymnasiearbete, som leder dig till en yrkesexamen.

Våra elever lyckas väl!
Många av våra elever väljer att läsa kurser som ger  grundläggande och särskild behörighet till högre utbildning. Sveriges Ridgymnasium har en hög andel elever som tar gymnasieexamen, 2022 var det 93%.

Vår vision

Vår grundläggande idé är enkel; vi vill vara Sveriges bästa gymnasieutbildning för hästintresserade elever

Styrelsen för Sveriges RIdgymnasium

Vi har båda arbetat på Sveriges Ridgymnasium under lång tid och sett både organisationen och våra skolor växa, men samtidigt behålla charmen och fördelarna med att vara små enheter där alla är nära varandra i vardagen
Sveriges RIdgymnasium, Skolchefer

Läs om varför våra elever valde Sveriges Ridgymnasium