För dig som är Studie- och Yrkesvägledare - Sveriges Ridgymnasium

För dig som är Studie- och Yrkesvägledare

Hej och välkommen!
Vill du ha ett exemplar av vår broschyr för läsåret 2024/2025, maila: antagning@ridgymnasium.nu 

Kontakt:
Skolchef Marielle Olofsson
E-post: marielle.olofsson@ridgymnasium.nu
Mobil: 010 495 20 02

Skolchef Pernilla Haverstal
E-post: pernilla.haverstal@ridgymnasium.nu
Mobil: 010 495 20 04

Poängplaner för nedladdning
Profil Ridsport 2024-25
Profil Högskola Grund 2024-25
Profil Samhäll 2024-25
Profil Företag 2024-25
Profil Djurvård 2024-25
Profil Natur 2024-25
Profil Internationell 2024-25
Profil NIU 2024-25