Naturbruk med Internationell Profil | SRG

Naturbruk med internationell profil

Internationell

Finns i:

2800 poäng / Ansökningskod NBHAT / Välj skolhäst eller egen häst / Bo nära skolan /

Kurser i språk ger extra meritpoäng

Kurser i Engelska 100 poäng och Spanska 200 poäng kan ge dig större möjlighet att söka vidare till högskola. Dessa språk ger dig även en bra förberedelse för att ge dig ut i världen.

Teori och praktik i en härlig blandning

Teoristudierna blandas med praktiska moment under alla tre åren och gör utbildningen varierad och inspirerande.

Ridning och högskolebehörighet

Du rider två dagar i veckan och får behörighet till högskola. Du fördjupar dig i språk och får många kurser ridning och hästkunskap.

Om Internationell

Utöka ditt program med språkkurser

Internationell profil passar dig som är språkintresserad och kanske vill jobba utomlands i framtiden.

Här fördjupar du dig i språk samtidigt som du läser en praktisk yrkesutbildning med många kurser i ridning och hästkunskap.

Meritpoäng för att söka till vidare studier

Inom dina 2500 poäng läser du Svenska, Engelska och Matematik, vilket ger behörighet till vidare studier. Programmet är utökat med 300p för att möjliggöra ytterligare 100 poäng Engelska och 200 poäng Spanska. Kurser i språk ger meritpoäng vid ansökan till vidare studier. Totalt läser du 2800 poäng.

Dubbelkompetens

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, det vill säga praktiska färdigheter inom naturbruk och behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola.
Det är ridning två gånger i veckan, ridteori, häst- och djurkunskap och stallundervisning.

Motsvarandebedömning

Med en examen från Naturbruksprogrammet och godkända betyg i utvalda kurser inom biologi, naturkunskap och djurhållning finns det möjlighet att söka till utbildningar som kräver Naturkunskap 2 och Biologi 2 utan att ha läst kursen, vilket kallas för motsvarande-bedömning.

Utsikt från praktikplats i Spanien

Det bästa med skolan är att jag får kombinera häst, ridning och ett Naturbruksprogram där jag kan läsa flera språk. Läraren i Spanska är verkligen bra, lugn och pedagogisk

Lisa, Elev åK 3

Kontaktperson

Svedala

Mona Falkensson
010 495 20 08
mona.falkensson@ridgymnasium.nu

Kurser
Naturbruksprogrammet Internationell
Gymnasiegemensamma ämnen600-900p
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 - kan tas bort eller flyttas100
Svenska 3 - kan tas bort eller flyttas100
Engelska 6 - kan tas bort eller flyttas100
Programgemensamma ämnen400p
Biologi 1100
Entreprenörskap100
Naturbruk200
Gymnasiearbete100p
Inriktning Hästhållning700p
Djurens biologi100
Djurhållning100
Fordon och redskap100
Hästkunskap 1100
Hästkunskap 2100
Ridning och körning200
Programfördjupning500p
Ridning 1100
Ridning 2100
Hästkunskap 3100
Matematik 2a100
Svenska 2- eller annan kurs som väljs som programfördjupning100
Individuellt val200p
Engelska 6 - eller annan kurs som väljs som individuellt val100
Svenska 3 - eller annan kurs som väljs som individuellt val100
Utökade kurser300p
Engelska 7100
Morderna språk - Spanska200
Totalt2800-3100p
Framtid

Spanska är ett av de stora språken i världen

Med extra kurser i Engelska och Spanska får du stora möjligheter.

Du är väl förberedd för att ta dig ut i världen och arbeta inom många olika yrken direkt efter studenten.

Ger dig meritpoäng vid ansökan till vidare studier

Du kan söka flera olika högskolor efter gymnasiet.

Du är behörig till att söka flera olika utbildningar som t.ex. Hippologprogrammet, Djurskötarprogrammet och
Sjuksköterskeprogrammet