VÅRA SKOLOR

Huvudkontoret för våra skolor finns i Varberg. Här finns de gemensamma stödfunktionerna till skolorna; lön, personalfrågor, IT, inköp, fastigheter, hästfrågor samt elevrekrytering. Varje skola är en egen skolenhet och har en ansvarig rektor,  behöver du komma i kontakt med dem finns kontaktuppgifter vid respektive skola.

Kontakt huvudkontor:
info@ridgymnasium.nu
010 495 20 00

Besöksadress:
Kungsgatan 12c
432 41 Varberg