OAVSETT VAR DU BOR ÄR DU VÄLKOMMEN TILL OSS

Du söker till oss på samma sätt och vid samma tillfälle som du söker till kommunala gymnasieskolor.

Sök via din hemkommuns webbaserade antagningsnämnd. Antagningen till våra profiler sker på betyget – det s k meritvärdet - förutom till NIU där det även sker antagningsprov. Meritvärdet varierar från år till år, beroende på hur många som söker och hur höga meritvärden de sökande har. För att ta reda på hur du ligger till kan du prata med din studie- och yrkesvägledare på skolan. Tillsammans kan ni titta på föregående års meritvärde för antagning och göra en bedömning.

På våra skolor har vi elever från Norge, Danmark, Åland och Finland. Är du intresserad av att söka till oss och bor i ett annat land, rekommenderar vi att du börja med att kontakta antagningsnämnden i den kommun där vår skola ligger. De kommer hjälpa dig vidare i ansökningsprocessen.

Svedala: antagning@trelleborg.se
Flyinge: antag@lund.se
Varberg: gymnasieantagning@falkenberg.se
Kungsbacka: gymnasieantagningen@grkom.se

Antagningspoäng
Poängen varierar från år till år och mellan våra skolor. Den har legat på 160 - 210 poäng under åren vid reservantagningen.

Koder
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT)
Naturbruksprogrammet, Hästhållning lärling (NBHATOL)

Kommunkod

Söker du utanför din hemkommun behöver man ibland uppge kommunkod till där skolan ligger.
Svedala - 1263
Flyinge - 1281
Varberg - 1383
Kungsbacka - 1384