Bli student - Sveriges Ridgymnasium

Bli Student

Du är fantastiskt välkommen!


Ansökningskod NBHAT / Boende på eller nära skolan / Skolhäst eller egen häst / Yrkesexamen / Högskolebehörighet /

Rent praktiskt

Elevdatorer
Alla elever får tillgång till en personlig bärbar dator som är kostnadsfri under studietiden.

Skolmat
Vi serverar lunch med frukt varje skoldag och behöver du specialkost så ordnar vi det.

Boende
Vi hjälper dig som antagits till en av våra skolor att hitta ett boendealternativ nära skolan.

I Varberg bor de flesta elever i en populär stugby på cykelavstånd från skolan.

I Kungsbacka finns lägenheter precis utanför skolbyggnaden som förmedlas till våra elever.

Vid höstens terminsstart 2024 lanserar vi vårt nya elevhem på Bökeberg Gård & Arena i Svedala, som Sveriges Ridgymnasium kommer driva i egen regi. På detta elevhem ingår frukost på skoldagarna samt kvällsmat måndag till torsdag.
Nytt elevboende i Svedala

“Nyhet ht-2024!

Gratis frukost till våra elever i Varberg, Kungsbacka och Svedala från nästa läsår! Varje skoldag erbjuds en enkel frukost för en bra start på dagen!

Våra elever i Flyinge kommer att erbjudas enklare fika utöver skollunchen, oavsett om man bor på elevhemmet eller ej”

Elevresurser

Elevhälsa
Hos elevhälsan på skolan kan du få råd, stöd och vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. I huvudsak arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande. När det finns hinder för lärande och delaktighet arbetar vi även utredande och åtgärdande. Vårt mål är att alla elever skall nå sin fulla potential. Därför är det viktigt att all undervisning anpassas utifrån varje elevs behov.

Mentorskap
Alla elever har en egen mentor som följer upp hur det går för eleven, både gällande studieresultat, närvaro och den sociala situationen, samt fungerar som ett stöd för eleven. Vid behov initierar mentorn olika typer av åtgärder och ansvarar för att skapa en bra stämning och studiemiljö i klassen. Det är oftast mentorn som tar första kontakten med vårdnadshavare.

SYV
Vi har kontinuerligt SYV på plats på våra skolor och de har en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till våra elever. De träffar klassen både i grupp och enskilt under utbildningstiden.

Viktig information

SchoolSoft
Vi använder lärplattformen SchoolSoft för att underlätta kommunikationen och öka transparensen mellan skolan och hemmet. Som elev använder du plattformen SchoolSoft för att kommunicera med dina lärare och med andra elever. I SchoolSoft får du åtkomst till arbetsuppgifter och scheman. Du lämnar in dina arbeten och får kommentarer från dina lärare samt ser dina betyg. Som förälder använder du plattformen för att hålla dig uppdaterad och informerad. Du har tillgång till ditt barns skriftliga omdömen, scheman, närvaro samt provresultat. Personliga inlogg fås vid skolstart och länk till plattformen finns på hemsidan.

Olycksfallsförsäkring
Våra elever är välförsäkrade om olyckan skulle vara framme. Alla elever omfattas och har gällande olycksfallsförsäkring dygnet runt hela skoltiden, även under helger och ferier. Våra Erasmus+ stipendiater har extra försäkring vid utlands APL.

Annan nyttig info

Oavsett var du bor är du välkommen till oss

Vi har ett Naturbruksprogram med inriktning hästhållning där vi erbjuder flera olika profiler.

Du ansöker till oss på samma sätt och vid samma tillfälle som du söker till kommunala gymnasieskolor. Ansökningskod NBHAT. Sök via din kommuns webbaserade antagningsnämnd. Antagningen till våra profiler sker på betyg – det s k meritvärdet – förutom till NIU där det sker antagningsprov.

Söker du utanför din hemkommun behöver du ibland uppge kommunkod till där skolan ligger.
Svedala – 1263  Varberg – 1383 Kungsbacka – 1384

Meritvärdet varierar från år till år, beroende på hur många som söker och hur höga meritvärden de sökande har. Medelvärdet för våra antagna elever är ca 240 poäng.

Bor du i annat land än Sverige?

På våra skolor har vi sökande från Norge, Danmark, Åland och Finland. Är du intresserad av att söka till oss och bor i ett annat land, rekommenderar vi att dig att kontakta antagningskansliet i den kommun där vår skola ligger. De kommer att hjälpa dig vidare i ansökningsprocessen.
Svedala: antagning@trelleborg.se
Varberg: gymnasieantagning@falkenberg.se
Kungsbacka: gymnasieantagningen@grkom.se

Är du obehörig finns det möjlighet för dig att söka IM program

För att vara behörig att söka till vårt Naturbruksprogram med inriktning Hästhållning krävs godkända betyg i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik, engelska samt fem ytterligare ämnen.

Även om du inte är behörig så finns det möjlighet att söka till SRG då vi erbjuder några platser på introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på Naturbruksprogrammet, eller leda till arbete. Elever på introduktionsprogram på SRG följer klassens schema och läser de flesta ämnena med sin klass, men kan också ha lektioner i grundskoleämnen.

Programinriktat val (Studievägskod: IMVNBHAT)

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt leda till att eleven antas till det nationella programmet. För att kunna antas till Programinriktat val krävs följande:
• godkänt i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.
• godkänt i svenska (alternativt svenska som andraspråk), matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion (studievägskod: IMYNBHAT)

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven har möjlighet att läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Prata med din SYV om vilket introduktionsprogram som är aktuellt för just dig.

Skolhäst

Våra skolhästar som används i utbildningen har till syfte att hjälpa dig att nå utbildningsmålen i de praktiska kurserna. Hästarna ägs av Sveriges Ridgymnasium och står uppstallade på skolornas anläggningar.

Våra hästar är i varierande åldrar och storlekar. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet som möjliggör att du får rida hästar som passar din nuvarande utbildningsnivå. Genom att du rider olika hästar ökar dina erfarenheter. Målet med kurserna i ridning är att du ska utvecklas så långt som möjligt. Våra lärare stämmer av och fortbildar våra hästar kontinuerligt.

Egen häst

För dig som har egen häst som du vill använda i utbildningen, finns det möjlighet att ta med den till skolan. Då är stallplatsen gratis och du betalar foder, strö och gödselhantering.

Läs mer

Bara kör och gör det du vill! Skolan är perfekt om du gillar hästar, att vara utomhus och utföra praktiskt arbete
Kevin, Tidigare elev

Läs om varför våra elever tycker att du skall välja Sveriges Ridgymnasium