Vi utvecklar vår utbildning inom häst- och stallskötsel - Sveriges Ridgymnasium

Vi utvecklar vår utbildning inom häst- och stallskötsel

SRG arbetar med ett projekt för att ytterligare utveckla undervisningen i yrkesämnena. Sedan höstterminen 2023 finns nya ergonomiska verktyg såsom elektriska skottkärror på vår skola i Bökeberg, Svedala. Sedan mars 2024 finns dessa även på vår skola i Varberg.

Verktygen är tänkta att underlätta vid tunga lyft såsom till exempel mockningen och transportering av fodersäckar m.m. Perfekta att använda när man ska mocka hagar. Stallskötseln blir mer ergonomisk och effektivare.

SRG- elevernas yrkesutgång är Hästskötare och att sköta om hästar och stall är viktiga, grundläggande uppgifter för hästskötare. Häst- och stallskötsel ingår därför i de flesta av våra yrkesämnen. En del moment i stallet är återkommande och det är en del av lärandet. Att göra samma uppgift flera gånger gör eleven ansvarsmedveten och trygg med uppgiften. Ett yrkesmässigt tempo kan på sikt uppnås. Det är också viktigt att variera uppgifterna och att följa utvecklingen i branschen.  I projektet ingår att på sikt att se över schemaläggningen för yrkesämnena. Målet är att goda exempel kan spridas till alla SRG-skolor.

Underlättar mockningen i våra hagar, säger våra hästlärare och elever.

Vi ser fram emot att ta ytterligare ett steg framåt i utvecklingen mot ett modernare, ergonomiskt och effektivare sätt i vår hästhållning, säger projektledare Karin Hero.

I stallet övar eleverna på många färdigheter som samarbete, problemlösning och att ta ansvar osv. vilket de har nytta av i arbetslivet oavsett vilket yrke de sedan väljer, säger skolchef Marielle Olofsson.