VÅRA PROFILER

Inför läsåret 2022/2023 har vi valt att skapa profiler så att du lätt ska kunna välja utifrån vad du vill få ut av din gymnasietid. Basen är densamma i alla profiler: Naturbruksprogrammet med inriktning Hästhållning. Oavsett vilken profil du väljer, är hästen och ridsporten en gemensam nämnare. Är du inställd på att fortsätta studera efter studenten, väljer du en profil som är mer teoretisk och ger dig behörigheter till högre utbildningar. Vill du ha fler timmar i sadeln och fördjupa dig i hästkunskap, väljer du en profil som ger dig maximalt med praktisk kunskap och förbereder dig för ett arbetsliv med hästar. I samtliga profiler kommer din vardag bestå av praktiska och teoretiska lektioner. Du rör dig naturligt mellan ridhus, stallar och skolbyggnader beroende på om det är teoretiska eller praktiska lektioner.

ÄR DU OSÄKER PÅ DITT GYMNASIEVAL?
Vill du veta mer eller komma och hälsa på oss? Fylll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.