Erasmus + - Sveriges Ridgymnasium

Erasmus +

Sveriges Ridgymnasium erbjuder en unik möjlighet att göra APL utomlands med stöd av EU-projektet Erasmus+

 

Vi är nu i full färd med att besöka tidigare och blivande samarbetspartners i Nederländerna och Spanien för att planera utlands- APL inför läsåret 2024/2025.

Elever i åk 2 och 3 har möjlighet att ansöka om ett stipendium som innebär att alla kostnader för utlands-APL, hos någon av våra samarbetspartners, bekostas av projektet.

EU programmet Erasmus+ är skapat för ungdomar som är intresserade av att uppleva hästhållningen i ett annat EU- land. Ungdomarna får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö. SRG:s elever får möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet för nuvarande och framtida arbetsmarknad.

SRG har haft möjligheten att samarbeta med EU:s program sedan 2010 och har idag en beviljad ackreditering för vårt Erasmus+ projekt fram till 2027. Projektet står för alla omkostnader under elevernas utlandsvistelse.

SRG:s projekt riktar sig speciellt till EU:s mål att minska ungdomsarbetslösheten. Det är viktigt för oss, då vi verkar för att ha ett EU-projekt som en del i internationaliserings- och globaliseringsarbetet på våra skolor.

Att praktisera utomlands stärker elevernas anställningsbarhet. Eleverna får även ett bredare kontakt- och nätverk som leder till framtida arbete för dem själva och andra elever.

Perioder för utlands-APL med Erasmus+ läsåret 2024/2025
SRG22   v. 35-39 alla fyra skolor
SRG22A v. 45-49 endast Svedala
SRG23    v. 14-17 alla fyra skolor

Kontakta APL-ansvarig på din skola för mer information om Erasmus+