Det är en helt vanlig dag på Sveriges Ridgymnasium i Svedala.

Klockan är 8.30 och alla elever har precis kommit på plats. Somliga elever pendlar hit med buss och andra elever bor på skolan. Snart ska de första lektionerna börja.

Idag har lärarna planerat ett samarbete mellan årskurs 3 och årskurs 1 i kurserna hästkunskap, gymnasiearbete och naturbruk. Eleverna i årskurs 3 ska visa sina kunskaper inom visitering och knoppning för årskurs 1. Det är ett samarbete där eleverna får lära av varandra samtidigt som de får lära känna varandra lite mer. Det är ett lyckat grupparbete och alla skolhästar blir ordentligt omhändertagna och finputsade.


Felicia Lisell är en elev på skolan som går i årskurs 3. Hon rider skolans hästar, men har även en privatägd häst som hon rider på fritiden. Så här upplevde hon dagen:

”Jag har tyckt att dessa ämnen var svåra från början. Men när alla elever och lärare var samlade blev det enklare att förstå. Det var så roligt att alla fick lära sig av varandra och att vi fick umgås samtidigt. Detta var ett bra sätt för oss elever att få en bättre sammanhållning på skolan.”

Yrkesläraren Annika Nordmark har arbetat på Sveriges Ridgymnasium i Svedala i åtta år. Hon upplever samarbetet som väldigt lyckat:

”Syftet med grupparbetet är att eleverna i årskurs 1 ska lära sig kunskapen. För årskurs 3 gäller det att befästa kunskaperna som ingår i en hästskötares arbete. Det är helt enkelt ett moment där elev lär elev.”


Ämnesläraren Kristin Scherman har en doktorsexamen i biologi och undervisar på skolan i kurserna biologi 1 och marken och växternas biologi. Hon upplever att skolan erbjuder möjligheter att ämnesintegrera mellan praktik och teori:

”Fördelen med att arbeta på ett ridgymnasium är att vi kan göra laborationer där eleverna själva är med och kan samla in material. Som till exempel när eleverna får titta på mikroorganismer från hästarnas träck. Hästarna erbjuder många ingångar även i de teoretiska ämnena.”


SRG i Svedala har sitt unika koncept – Närhet

Det som gör att skolan i Svedala sticker ut från andra skolor är främst att de själva äger skolan och skolhästarna. Det finns också möjlighet att få ta med sig en egenägd häst i undervisningen, vilket gör att skolan har ett unikt koncept.


Alexandra Nilsson är en elev som går i åk 3. Så här upplever hon skolans koncept:

”Skolans hästar används bara av oss och inga andra program, vilket gör att man lättare får ett bra band med någon av hästarna. Man har dessutom mycket inflytande med nya projekt på skolan och hur undervisningen ska läggas upp.”

Skolan i Svedala genomsyras av närhet
En närhet till alla lärare som är proffs på det de gör. En närhet till alla elever på skolan, oavsett om man bor långt ifrån skolan eller om man bor på skolan. Att alla känner alla är ett viktigt budskap som skolan står för. 

På skolan i Svedala är det nära mellan alla skolans utrymmen, klassrum, stall, hagar där hästarna går och ridhuset där det alltid är full fart. Det finns en närhet till skog och ängar, men också en närhet till stad då både Malmö och Lund ligger knappt en timme bort.

 

Alexandra Nilsson från åk 3 upplever att alla får vara som de är på skolan:

”Det känns inte som att det är så viktigt att ha finaste märket på ridbyxorna eller vem som har mest fluff på sin förbygel. Det är inte alls så stora klasskillnader här som det kan vara på andra skolor.”

 

Björn ”Tarzan” Berglund har arbetat på Sveriges Ridgymnasium i Svedala i 10 år. Smeknamnet ”Tarzan” kommer från hans karriär som A-tränare inom travsporten. Björn började som stallchef och har haft diverse uppdrag på skolan. Så här upplever han skolans utveckling:

”Skolan har verkligen genomgått en stor förändring och utveckling. Under de senaste åren har vi lyckats expandera med både fler elever och fler hästar. I takt med att vi har fått fler elever och blivit fler i personalen har vi ökat antal utrymmen och haft möjlighet att kunna genomföra nästan all undervisning i skolans lokaler.”

 

Text: Elin Dunér