Flyinge lockar elever från flera länder

SRG Flyinge är vår mest internationella skola. Här samsas elever från Italien, Danmark, Norge, Tyskland, Finland och Sverige.

Flyinge är byn där det finns fler hästar än människor. Vi startade vår skola på Flyinge hösten 2015 där vi samarbetar med och är belägen på Flyinge som är en av Sveriges tre riksanläggningar som ägs/förvaltas av Hästnäringens nationella stiftelse. På Flyinge bedrivs även Hippologutbildningen som Sveriges Lantbruksuniversitet är huvudman för, men även ett antal yrkesutbildningar. Flyinge är en historisk plats med Kungsgård där det bedrivits avel av hästar sedan 1100-talet. Idag är Flyinge ett kunskapscenter och en mötesplats för hingstägare och uppfödare genom bruksprov och unga hästars championat samt för tävlingsryttare på alla nivåer i både hoppning och dressyr. Det som präglar skolan på Flyinge är dess miljö, kulturarv samt nationellt utbildningscentra för hästnäringen.

Cecilia är rektor och legitimerad lärare.

Sofia Lundbäck

Stallchef
Sofia Lundbäck
Sofia är utbildad Hippolog och arbetar som stallchef.

Mona Falkensson

Specialpedagog
Mona Falkensson
Mona är legitimerad specialpedagog och yrkeslärare. Tävlingserfarenhet i dressyr.

Johanna Sunnå

Lärare
Johanna Sunnå
Johanna är legitimerad lärare och undervisar i Matematik, Biologi och Entreprenörskap. Hjälper rektor med administration och är skolans IT-pilot.

Elin Dunér

Lärare
Elin Dunér
Elin är legitimerad lärare och undervisar i Svenska och Religion.
Dalle är legitimerad lärare och undervisar i Idrott och Hälsa i Svedala. Han undervisar även Flyinges SRGi-elever i den teoretiska delen av specialidrotten.

Anna Svensson

Lärare
Anna Svensson
Anna är legitimerad lärare och undervisar i Engelska och Historia. Anna är föräldraledig under höstterminen. Marc Loran vikarierar i Engelska och Historia.

Britt-Marie H-Ivarsson

Yrkeslärare
Britt-Marie H-Ivarsson
Britt-Marie är utbildad B-tränare i dressyr och har en mycket lång erfarenhet av hästar och ridning. Undervisar i dressyr i Svedala och SRGi i dressyr i Flyinge. Tävlingserfarenhet i dressyr. Läs mer om Britt-Marie:

Christina Eghall

Yrkeslärare
Christina Eghall
Christina är lärare och undervisar främst i ridning men även i kursen Naturbruk. Christina är Hippolog, stallchef och C-tränare i dressyr.

Helén Thorén

Kurator
Helén Thorén
Helén är kurator på skolorna i Flyinge och Svedala.

Lisbeth Wallström

Skolsköterska
Lisbeth Wallström
Lisbeth är skolsköterska både i Flyinge och i Svedala.

Josefina Fridhagen

Yrkeslärare
Frida är Hippolog och ansvarar för Arbetsplatsförlagt Lärande (APL).

Anna-Karin Nilsson

Elevboende
Anna-Karin Nilsson jobbar på elevboendet. Anna-Karin är A-domare i hoppning och överdomare i hoppning och dressyr.

Susanne Schelin

Elevboende
Susanne jobbar på elevboendet. Hon är även skådespelerska med uppdrag både i film och reklam, dessutom uppfödare sedan många år och har lång erfarenhet av hästar och hästsport.