NIU RIDSPORT - HOPPNING ELLER DRESSYR
Naturbruksprogrammet

Kombinera gymnasiestudier med Nationell Idrottsutbildning

Bild: Elin Flemström. NIU hoppning SRG19 Kungsbacka.

Vi är certifierade för att bedriva Nationell Idrottsutbildning på våra skolor i Svedala, Varberg och Kungsbacka, med 18 elever fördelade på tre årskurser på varje skola. Hos oss kombineras specialidrottsutbildningen med Naturbruksprogrammet SRG Ridsportprofil. På våra tre skolor kan du välja mellan att specialisera dig inom hoppning eller dressyr. Urvalet till NIU sker i flera steg och det är begränsat antal platser per skola. För att bli antagen till NIU ska du både komma in på Naturbruksprogrammet och bli idrottsligt antagen.
Sista ansökningsdagen till NIU var den 1 december 2021 för start höstterminen 2022.
OBS! Att 1 december endast gällde ansökan till NIU, du söker till vårt Naturbruksprogram i början av år 2022.

Så här söker du: 

  • Ansökningstiden för start ht-22 utgick den 1 december 2021.
  • Gör ditt gymnasieval (NBHAT SRG Ridsportprofil) med inlogg till det antagningssystem som du fått av SYV på din skola, senast det datum som antagningen i din hemkommun angett.
  • När ansökningstiden gått ut den 1 december så kallar vi till antagningsprov. Provet består av ridprov, fystest och intervju under en helgdag i början på året. Vi är intresserade av att höra om din träning- och tävlingserfarenhet. Ridprovet sker för våra yrkeslärare på egen häst och/eller på våra skolhästar. Vid ridprovet bedömer vi sits och inverkan, följsamhet, balans, förmåga till anpassning, elasticitet samt även hinderkänsla och följsamhet vid hoppning.
  • För att bli antagen till NIU ska du alltså både komma in på programmet och vara idrottsligt antagen.
Isabelle Röing SRG19 Kungsbacka NIU Dressyr

Isabelle Röing SRG19 Kungsbacka NIU Dressyr

Antagningsprov inför skolstart ht-2022

Inför 2022 planeras antagningsprov på våra skolor lördagen den 15 januari i Kungsbacka, söndagen den 16 januari i Svedala och lördagen den 22 januari i Varberg. De sökande som kallas till antagningsprov kommer att genomföra ett antagningsprov, har du sökt flera av våra skolor så kallas du till den skolan som du valt i första hand. Vi följer utvecklingen av pandemin och vid behov kan antagningsproven komma att bli digitala, de sökande meddelas i så fall om detta.

Mål
Målet med idrottsutbildningen är att eleven på sikt ska kunna nå nationell elit. För att bli antagen ska eleven ha prestationsnivå motsvarande på LB/LA- nivå eller 1.10/1.20 i dressyr respektive hoppning, eller fälttävlan 1.00.

Nuvarande lärare på våra skolor:
SRG Bökeberg, Svedala: Dressyr- Britt-Marie H-Ivarsson. Hoppning- Li Krog.
SRG Varberg: Dressyr- Lina J Barse. Hoppning- Ulrika Bidegård och Charlotte Pretorius.
SRG Kungsbacka: Dressyr- Elin Zachrisson. Hoppning- Ulrika Bidegård och Elin Zachrisson.

Från 2016 sker utbildningen på både ponny eller häst, där vår ambition är att ponnyryttare skall gå över till att rida häst under andra året på gymnasiet.
Precis som alla andra elever på har NIU-elever minst 15 veckors APL. SRG har EU-stöd för utlandspraktik som finansieras av EU programmet Erasmus+>>.

Kraven på en NIU-certifierad skola:

  • Studieplaner med minst 400 poäng Specialidrott enligt ämnesplaner som Skolverket fastställt. Det finns totalt sju kurser inom ämnet Specialidrott, varje kurs ger 100 poäng och på NIU ges eleven möjlighet att läsa minst fyra kurser.
  • Minst tre träningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd skoltid. Läraren skall vara anställd av skolan på minst halvtid och ha behörighet Svensk Ridlärare II eller B-tränare. Träningen ska bedrivas på en väl utformad och fungerande anläggning.
  • Skolan ska samverka med lokal förening, distriktsförbund och Svenska Ridsportförbundet. Vid behov skall skolan kunna hjälpa till med anskaffning av boende för eleven.
  • Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid.