SRG NATURVETENSKAPLIG PROFIL
Naturbruksprogrammet

Kunskaper inom naturvetenskap med behörighet till veterinär

SRG Naturvetenskaplig profil startade hösten 2021 på SRG:s skolor vid Bökeberg, Svedala och Varberg. Profilen ger dig möjlighet att nå behörighet att läsa vidare till exempelvis veterinär eller läkare, samtidigt som du får en praktisk yrkesutbildning där en kurs i ridning 200p och två kurser i hästkunskap 200p ingår.

Yrkesutgången är hästskötare och genom ett utökat program kan du även läsa de kurser i Matematik, Fysik, Kemi och Biologi som krävs för behörighetsområde A13.

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, det vill säga praktiska färdigheter inom naturbruk och bred behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola.

Med en examen från Naturbruksprogrammet och godkända betyg i utvalda kurser inom biologi, naturkunskap och djurhållning finns det möjlighet att söka till utbildningar som kräver Naturkunskap 2 och Biologi 2 utan att ha läst kursen, vilket kallas för motsvarandebedömning.

Det finns flera universitet utomlands som erbjuder veterinär- och läkarutbildningar. Vi har kontakt med ett universitet i Budapest, Ungern, som har gott rykte och elever från många olika länder. De gör besök i Sverige och du får göra prov i engelska och biologi samt en intervju för att bli antagen, istället för att du söker på dina betyg.