Våra elever i åk 1 och åk 2 har tillsammans med sina lärare på våra skolor i Bökeberg, Svedala och Flyinge, Lund (totalt 90 elever och 6 lärare) fått stipendiet "Tänk-H2O"!

Stipendiet har ett värde av 3 000 kr per person. Tio skolor i Sverige har blivit utvalda. 
Josefin Åberg Sjöholm, lärare i matematik och naturkunskap på SRG berättar:

"Som en del av detta stipendium så kommer vi att arbeta ämnesöverskridande med temat vatten inom många kurser (t ex biologi, naturkunskap, markens och växternas biologi, naturbruk, djurhållning och djuren i naturbruket, engelska, matematik, samhällskunskap och historia.) Inom projektet genomför eleverna den examinerande uppgiften: "Vatten i jordbruket – Förr, nu och i framtiden". Den 20-21 september åker vi på studiebesök till Bolmen, den sjö i Småland som stora delar av södra Sverige får sitt dricksvatten ifrån.

Vid Bolmen sker undervisning i form av ett tiotal stationer med olika vattenteman. En av stationerna står SRG:s lärare för. Vår station bygger på FNs globala hållbarhets mål 2 "ingen hunger". Målet påverkas av en rad orsaker. Vi vill studera hur man kan öka matproduktionen för människor och foderproduktionen för djur genom att välja en jordtyp med mycket god vattenuppsugnings förmåga.

Vi gör detta på två sätt vid Bolmen:
1. Eleverna gör ett experiment där de jämför tre olika kornstorlekar och deras vattenuppsugningsförmåga. Vilken kornstorlek bör vi välja att odla på för maximal produktion?
2. Eleverna gör en mer teoretisk uppgift kring genmodifierade grödor."

Läs mer om stipendiet "Tänk H2O" här>>