Karriär utanför stallet - Sveriges Ridgymnasium

Karriär utanför stallet

SRG:s skolchef Marielle medverkar i en artikel i tidningen Hippson med temat “Karriär utanför stallet”

Alla människor blir inte toppryttare eller arbetar med hästen som närmsta kollega, men på olika sätt kan hästintresset vara en del av yrkeslivet eller utgöra en grund för en framtida karriär. Det finns en hel rad alternativ för den som vill jobba inom hästvärlden, även fast det inte innebär arbetstid i sadeln.

– Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. De senaste trettio åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats och detta har lett till att efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat, säger Marielle Olofsson, skolchef och stabschef på Sveriges Ridgymnasium.

En del av eleverna som studerar på ridgymnasium kanske inte väljer att jobba med hästar efter sina studier, men det är aldrig en nackdel att ha timmarna i stallet och på hästryggen med sig i yrkeslivet, menar Marielle.

Ridsporten anses fostra utövare som tidigt lärt sig ta ansvar och fatta beslut, som är uthålliga, högpresterande och kan bli starka ledare.

Detsamma gäller så klart för alla som delar intresset för hästar och ridning, vare sig man är tävlingsryttare, hobbyryttare eller ridskoleryttare. Många människor vittnar också om att tiden med hästarna har gett dem färdigheter som kan vara till nytta i arbetslivet.

– Det är bland annat vida känt att framtidens chefer hittar man i stallet. Att hantera hästar lär eleven exempelvis vikten av att vara tydlig och eleven utvecklar en självbild av handling och mod, säger Marielle.
Det är egenskaper som flera arbetsgivare söker hos ny personal. Ridsporten anses fostra utövare som tidigt lärt sig ta ansvar och fatta beslut, som är uthålliga, högpresterande och kan bli starka ledare.

 

Läs hela artikeln i tidningen Hippson
För dig som har tillgång till Premium