Kungsbacka - HÖGLANDA - hästmecka i Västsverige

På Höglanda finns Västsveriges mest påkostade ridanläggning för skolbruk. SRG har investerat ca 25 miljoner kronor här. Dessutom har det byggts drygt 20 jättefina elevbostäder.

Här finns ett nybyggt stall för ca 60 hästar och en stor och luftig manege som vi verkligen är stolta över. Runt om oss finns mängder av hästgårdar med ridhus. Det är skrittavstånd till Kungsbacka Ridklubb. Vår anläggning är en del av Höglanda Hästcenter. Åby Travskola och Hallands Djursjukhus med nybyggd klinik finns också på området.

Maria Berndtsson

Stallchef
Maria Berndtsson
Maria är stallchef, hon arbetar även med eleverna i stalltjänsten, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) samt ansvarar för boendefrågor.

Nina Pennebratt

Lärare
Nina Pennebratt
Nina är legitimerad lärare och undervisar i Engelska och Svenska.
Caroline är legitimerad lärare och undervisar i Svenska, Idrott & Hälsa samt Tränings-och tävlingslära (NIU).

Anna Lundberg

Lärare
Anna Lundberg
Anna är legitimerad lärare, undervisar i Historia och Samhällskunskap.

Karin Landberg

Lärare
Karin Landberg
Karin är legitimerad lärare och undervisar i Matematik och Företagsekonomi.
Caroline är legitimerad lärare och undervisar i undervisar i Biologi, Natur- och Religionskunskap. Hon är tjänstledig läsåret 16/17.

Anna Modée

Lärare
Anna Modée
Anna är legitimerad lärare och B-tränare i dressyr. Undervisar i dressyr och ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU Dressyr). Tävlingserfarenhet i dressyr.

Kristina Carlsen

Yrkeslärare
Kristina Carlsen
Kristina är utbildad Hippolog och legitimerad yrkeslärare. Undervisar i Hästkunskap och ansvarar för Gymnasiearbetet. Ansvarig för skolans Lärlingsutbildning och för APL. Skyddsombud.

Catarina Forsberg

Yrkeslärare
Catarina Forsberg
Catarina är Svensk Ridlärare III och B-tränare i hoppning. Hon undervisar i hoppning samt ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU hoppning). Tävlingserfarenhet i hoppning.

Amanda Fredin

Yrkeslärare
Amanda Fredin
Amanda är biträdande stallchef, utbildad Hipplog och Svensk Ridlärare II. Hon undervisar i Djurhållning, Djuren i naturbruket och Ridkurserna samt har hand om gymnasiearbetet.

Liza Samuelsson

Yrkeslärare
Liza Samuelsson
Liza är utbildad Hippolog och undervisar i Hoppning och Naturbruk. Hon arbetar med eleverna i stalltjänsten och har hand om gymnasiearbetet. Liza är vikarie för Ida Lindblom.

Ida Lindblom

Yrkeslärare
Ida Lindblom
Ida är utbildad Hippolog och Svensk Ridlärare lll, undervisar i Hoppning och Naturbruk. Hon arbetar med eleverna i stalltjänsten och har hand om gymnasiearbetet. Ida är föräldraledig.

Beatrice Arvidsson

Kurator/ coach
Beatrice Arvidsson
Beatrice är skolans kurator/ coach och ingår i elevhälsoteamet.

Elisabeth Asklund

Yrkeslärare
Elisabeth Asklund
Elisabeth undervisar i körning inom kursen Ridning och Körning samt arbetar med eleverna i stallet och i matsalen.

Tobias Mellström

Vaktmästare
Tobias Mellström
Tobias är anläggningens vaktmästare som även undervisar i traktorkörning.

Mårten Nordhall

Hippolog
Mårten Nordhall
Mårten är utbildad Hippolog och arbetar bl. a. med eleverna i stallet.

Karina Kärrengård

Stallpersonal
Karina Kärrengård
Karina ansvarar för skolans matsal och hjälper till i stallet.

Magnus Bergvall

Specialpedagog
Magnus är Specialpedagog, kontaktas genom rektor.

Susanne Enger

Skolsköterska
Susanne Enger
Susanne är skolsköterska, kontaktas genom rektor.