HÖGLANDA ett hästmecka i Västsverige

I området Höglanda handlar det mesta om hästar. Här finns vår skola med stall för ca 60 hästar och en stor och luftig manege ( 27x78m) som vi verkligen är stolta över. Runt om oss finns mängder av hästgårdar med ridhus och det är skritt-avstånd till Kungsbacka Ridklubb som arrangerar både träningar och tävlingar. Mitt över vägen finns ytterligare en anläggning som bedriver verksamhet av hopphästar, granne med oss ligger en av Hallands Djursjukhus hästkliniker.
Skolan är certifierad för att bedriva NIU Ridsport, sista ansökningsdag den 1 december 2017 för start ht-18.
Ansökningsblankett NIU >>

Kontakt
Rektor: Marielle Olofsson
marielle.olofsson@ridgymnasium.nu
Tel: 010 495 20 15

Besöksadress
Höglanda Gårdsväg 2, 434 95 Kungsbacka
Vägbeskrivning >>

Maria Berndtsson

Stallchef
Maria Berndtsson
Maria är stallchef, hon arbetar även med eleverna i stalltjänsten, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) samt ansvarar för boendefrågor.

Nina Pennebratt

Lärare
Nina Pennebratt
Nina är legitimerad lärare och undervisar i Engelska och Svenska.
Caroline är legitimerad lärare och undervisar i Svenska, Idrott & Hälsa samt Tränings-och tävlingslära (NIU).

Anna Lundberg

Lärare
Anna Lundberg
Anna är legitimerad lärare, undervisar i Historia och Samhällskunskap.

Anna Modée

Lärare
Anna Modée
Anna är legitimerad lärare och B-tränare i dressyr. Undervisar i dressyr och ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU Dressyr). Tävlingserfarenhet i dressyr.

Tomas Nilsson

Lärare
Tomas är legitimerad lärare och undervisar i Naturkunskap och Biologi.

Anna Sylvén

Lärare
Anna undervisar i Matematik och Företagsekonomi.

Kristina Carlsen

Yrkeslärare
Kristina Carlsen
Kristina är utbildad Hippolog och legitimerad yrkeslärare. Undervisar i Hästkunskap och ansvarar för Gymnasiearbetet. Ansvarig för skolans Lärlingsutbildning och för APL. Skyddsombud.

Catarina Forsberg

Yrkeslärare
Catarina Forsberg
Catarina är Svensk Ridlärare III och B-tränare i hoppning. Hon undervisar i hoppning samt ansvarar för Idrottsspecialisering (NIU hoppning). Tävlingserfarenhet i hoppning.

Amanda Fredin

Yrkeslärare
Amanda Fredin
Amanda är biträdande stallchef, utbildad Hipplog och Svensk Ridlärare II. Hon undervisar i Djurhållning, Djuren i naturbruket och Ridkurserna samt har hand om gymnasiearbetet.

Liza Samuelsson

Yrkeslärare
Liza Samuelsson
Liza är utbildad Hippolog och undervisar i Hoppning och Naturbruk. Hon arbetar med eleverna i stalltjänsten och har hand om gymnasiearbetet. Liza är vikarie för Ida Lindblom.

Nina Olofsson

Yrkeslärare
Nina Olofsson
Nina undervisar i Djurvård och Entreprenörskap.

Elisabeth Asklund

Yrkeslärare
Elisabeth Asklund
Elisabeth undervisar i körning inom kursen Ridning och Körning samt arbetar med eleverna i stallet och i matsalen.

Beatrice A Lindmaa

Kurator/ coach
Beatrice A Lindmaa
Beatrice är skolans kurator/ coach och ingår i elevhälsoteamet.

Tobias Mellström

Vaktmästare
Tobias Mellström
Tobias är anläggningens vaktmästare som även undervisar i traktorkörning.

Karina Kärrengård

Stallpersonal
Karina Kärrengård
Karina ansvarar för skolans matsal och hjälper till i stallet.

Magnus Bergvall

Specialpedagog
Magnus är Specialpedagog, kontaktas genom rektor.

Ida Lindblom

Yrkeslärare
Ida Lindblom
Ida är utbildad Hippolog och Svensk Ridlärare lll, undervisar i Hoppning och Naturbruk. Hon arbetar med eleverna i stalltjänsten och har hand om gymnasiearbetet. Ida är föräldraledig.