SRG KUNGSBACKA

HÖGLANDA - ETT HÄSTMECKA I VÄSTSVERIGE

I området Höglanda handlar det mesta om hästar. Här finns vår skola med stall för ca 60 hästar, utebanor och en stor och luftig manege, 27x78m, som vi verkligen är stolta över. Runt om oss finns mängder av hästgårdar med ridhus och det är skritt-avstånd till Kungsbacka Ridklubb som arrangerar både träningar och tävlingar. På andra sidan vägen finns ytterligare en anläggning som bedriver verksamhet av hopphästar, granne med oss ligger en av Hallands Djursjukhus hästkliniker.
Skolan är certifierad för att bedriva Nationell Idrottsutbildning.

Kontakt
Rektor: Malie Nordenberg
malie.nordenberg@ridgymnasium.nu
Tel: 010 495 20 15

Besöksadress
Höglanda Gårdsväg 2, 434 95 Kungsbacka
Vägbeskrivning >>

KALENDER

Film om verksamheten på SRG Kungsbacka:

INTRESSEANMÄLAN

VÄLKOMMEN ATT SKUGGA

Marielle Olofsson

Skolchef med inriktning skoladministration

Marielle Olofsson
010 495 20 02 marielle.olofsson@ridgymnasium.nu

Maria Berndtsson

Stallchef

Maria Berndtsson

Maria är stallchef, hon arbetar även med eleverna i stalltjänsten, Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) samt ansvarar för boendefrågor. Vill du Skugga en elev så kontaktar du Maria.

070 926 84 01 maria.berndtsson@ridgymnasium.nu

Amanda Fredin

Biträdande stallchef / Yrkeslärare / LER

Amanda Fredin

Amanda är biträdande stallchef och vår lokala elevrekryterare. Utbildad hippolog, yrkeslärare och Svensk Ridlärare II. Undervisar i djurhållning, djuren i naturbruket, hästkunskap och i ridkurserna.

070 844 82 40 amanda.fredin@ridgymnasium.nu

Anna Lundberg

Specialpedagog

Anna Lundberg

Anna är specialpedagog och legitimerad lärare. Undervisar i historia, samhällskunskap och religionskunskap.

anna.lundberg@ridgymnasium.nu

Caroline Svensson

Specialpedagog / Speciallärare

Caroline är legitimerad lärare samt har en filosofie magister i specialpedagogik.

caroline.svensson@ridgymnasium.nu

Anna Modée

Lärare

Anna Modée

Anna är legitimerad lärare och B-tränare i dressyr. Undervisar och har tävlingserfarenhet i dressyr.

anna.modee@ridgymnasium.nu

Zandra Stenman

Lärare

Zandra Stenman

Zandra är legitimerad lärare och undervisar i svenska, engelska och entreprenörskap.

zandra.stenman@ridgymnasium.nu

Charlotta Philipson Rydberg

Lärare

Charlotta Philipsson-Rydberg

Lotta är legitimerad lärare och undervisar i engelska och svenska. 

charlotta.philipson@ridgymnasium.nu

Mats Larsnäs

Lärare

Mats Larsnäs

Mats är legitimerad lärare, undervisar i samhällskunskap, entrepenörskap samt företagsekonomi.
Arbetar i Kungsbacka och Varberg.

 mats.larsnas@ridgymnasium.nu

Eva -Marie Persson

Lärare

Eva-Marie Persson

Eva-Marie är legitimerad lärare, undervisar i matematik.

evamarie.persson@ridgymnasium.nu

Sara Wennberg

Lärare

Sara är legitimerad lärare och undervisar i kemi och fysik.
Arbetar i Varberg och Kungsbacka.

sara.wennberg@ridgymnasium.nu

Runar Höiom

Idrottslärare

Runar Höiom

Runar är legitimerad lärare och undervisar i idrott och hälsa, även i den teoretiska delen av specialidrotten (NIU), fordon & redskap, samt aktivitetsledarskap.

runar.hoiom@ridgymnasium.nu

Sofia Morehed

Lärare

Sofia är legitimerad lärare och undervisar i biologi, naturkunskap och naturbruk.

sofia.morehed@ridgymnasium.nu

Ulrika Bidegård

Hopplärare

Ulrika  Bidegård

Ulrika är en av våra lärare i specialidrott (NIU hoppning). Hon har ett förflutet som internationell hoppryttare och har deltagit i flera internationella mästerskapstävlingar, hon har även varit landslagsledare för ponny- och childrenryttarna i Sverige.

Jessica Petersson

Yrkeslärare

Jessica handleder eleverna i stallet och undervisar i dressyr. Jessica har tidigare varit elev vid SRG Kungsbacka.

jessica.petersson

Elisabeth Asklund

Yrkeslärare

Elisabeth Asklund

Elisabeth undervisar i körning inom kursen Ridning och Körning samt arbetar med eleverna i stallet och i matsalen.

elisabeth.asklund@ridgymnasium.nu

Lotta Johansson

Yrkeslärare

Lotta  Johansson

Lotta undervisar i djurvård inom djurens hälso- och sjukvård. Arbetar även i Varberg. 

charlott.johansson@ridgymnasium.nu

Maria Enander

Yrkeslärare

Maria är ridlärare undervisar i ridkurserna samt i specialidrott; NIU hoppning och dressyr.

maria.enander@ridgymnasium.nu

Matilda Svenrot

Yrkeslärare

Matilda är hippolog och undervisar i yrkesämnen, främst inom ridning. Matilda har tidigare varit elev vid SRG Kungsbacka.

matilda.svenrot@ridgymnasium.nu

Tobias Mellström

Vaktmästare

Tobias Mellström

Tobias är anläggningens vaktmästare som även undervisar i traktorkörning.

tobias.mellstrom@ridgymnasium.nu

Karina Kärrengård

Stallpersonal

Karina Kärrengård

Karina ansvarar för skolans matsal och hjälper till i stallet.

karina.karrengard@ridgymnasium.nu

Magdalena Andersson

Stall- & boendepersonal

Magdalena Andersson
magdalena.andersson@ridgymnasium.nu

Malin Asklund

Stallpersonal

Tom profilbild

Malin jobbar som hästskötare.

Lotta Havasi

Skolsköterska

Lotta  Havasi

Lotta är skolsköterska i Varberg och Kungsbacka. 

lotta.havasi@ridgymnasium.nu

Anita Nilsson

Kurator

Anita Nilsson

Anita är skolkurator i Kungsbacka och Varberg. 

anita.nilsson@ridgymnasium.nu

Kristina Caesar

Föräldraledig Yrkeslärare

Kristina Caesar

Stina är utbildad hippolog och legitimerad yrkeslärare. Undervisar i hästkunskap och ansvarar för gymnasiearbetet. Ansvarig för skolans lärlingsutbildning och för APL. Skyddsombud.

kristina.caesar@ridgymnasium.nu

Pernilla Haverstal

Föräldraledig. Skolchef med inriktning skoladministration

Pernilla   Haverstal
pernilla.haverstal@ridgymnasium.nu

Elin Zachrisson

Föräldraledig/ Yrkeslärare

Elin Zachrisson

Elin undervisar i ridkurserna och i specialidrott (NIU hoppning och dressyr).

elin.zachrisson@ridgymnasium.nu