SVERIGES RIDGYMNASIUM

Vi öppnade portarna till vår första gymnasieskola redan 2005 vilket gör oss till en etablerad friskola. Vi finns idag på fyra orter i Sverige: Varberg, Kungsbacka, Svedala och Flyinge. Hösten 2022 startar vi en ny skola i Malmö.

På samtliga skolor erbjuder vi flertalet olika profiler inom naturbruksprogrammet, alla med inriktning mot hästhållning. Vår grundläggande idé är enkel; vi ska vara Sveriges bästa gymnasieutbildning för hästintresserade elever.

Ambitionen är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder de vidare i livet oavsett vägval. Vissa av våra elever väljer att börja arbeta direkt efter studenten, andra att studera vidare på universitet och högskola. Bland våra tidigare elever finns bland annat lärare, mäklare och egenföretagare.

Samtliga av våra skolor är placerade i lantlig miljö med bra kommunikationer på sina respektive orter. Skollokalerna är en del av stallmiljön vilket innebär att elevernas samlade skoltid spenderas sammanhållet på anläggningen. Elevernas vardag består omväxlande av praktiska och teoretiska lektioner. Utbildningen ger eleverna de kunskaper som krävs för att genomföra avslutande gymnasiearbete som i sin tur leder till en yrkesexamen.

Många av våra elever väljer att läsa kurser som ger dem grundläggande och särskild behörighet till högre utbildning och våra elever lyckas väl! SRG har en hög andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år och 2022 var det 93%. 

Våra ledord; Kvalitet – Delaktighet – Glädje, genomsyrar hela vår verksamhet.

Historik
2005 - Första skolan grundas i Varberg
2007 - Skolan i Kungsbacka grundas
2009 - Skolan i Svedala grundas
2011 - Bygger egen anläggning med skolbyggnad och stall på Höglanda Gård i Kungsbacka
2014 - Ny skolbyggnad står klar i Varberg
2015 - Skolan i Flyinge grundas
2016 - Vi köper anläggningen Bökebergs Gård & Arena i Svedala som vi tidigare arrenderat
2017 - Köper mer mark runt skolan i Kungsbacka
2018 - Anlägger ny ridbana och nya hagar på  Höglanda Gård i Kungsbacka
2019 - Nyanlägger ridbana på Bökeberg Gård & Arena