SRG SAMHÄLLSPROFIL

Ger dig grundläggande samt särskild behörighet till högskola

Vår Samhällsprofil är en bredare teoretisk utbildning och samtidigt en praktisk yrkesutbildning med många kurser i ridning och hästkunskap. Här fördjupar du dig i svenska, engelska och matematik inom dina 2 500 poäng. Kurserna i samhällskunskap och historia ligger utanför ordinarie program vilket innebär att du läser ett så kallat utökat program med 100p. Är du studie-motiverad och vill få med dig en bred behörighet, utan att ge avkall på ditt intresse för hästar och ridsport, är det här ett alternativ.

Du kommer att läsa 2600p, vilket ger dig i stort sett samma behörighetsnivå som från det högskoleförberedande Samhällsvetenskapliga programmet. Biologi är en stor del av Naturbruksprogrammet och de obligatoriska naturbrukskurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning ger dig även behörighet i Naturkunskap 2 ”på köpet”.

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen dvs praktiska färdigheter inom naturbruk och bred behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola. Profilen finns på alla våra skolor.

PROFILER & POÄNGPLANER