SRG INTERNATIONELL PROFIL
Naturbruksprogrammet

Utöka ditt program med kurser i språk i Flyinge, Lund

Är du språkintresserad eller vill du kanske jobba utomlands i framtiden? Då kan SRG Internationell profil på skolan i Flyinge, Lund, vara ett alternativ. Här fördjupar du dig i språk samtidigt som du läser en praktisk yrkesutbildning med många kurser i ridning och hästkunskap.

Inom dina 2 500p läser du Svenska, Engelska och Matematik, vilket ger behörighet till vidare studier. Programmet är utökat med 300p för att möjliggöra ytterligare 100p Engelska och 200p Spanska. Kurser i språk ger meritpoäng vid ansökan till vidare studier. Totalt läser du 2800p i SRG Internationell profil.

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, det vill säga praktiska färdigheter inom naturbruk och behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola.

Med en examen från Naturbruksprogrammet och godkända betyg i utvalda kurser inom biologi, naturkunskap och djurhållning finns det möjlighet att söka till utbildningar som kräver Naturkunskap 2 och Biologi 2 utan att ha läst kursen, vilket kallas för motsvarandebedömning.