SRG FÖRETAGSPROFIL
Naturbruksprogrammet

Kunskaper inom de ekonomiska områdena med bred behörighet

SRG Företagsprofil är för dig som redan nu vet att du vill driva företag, ha ekonomi och arbetsledningsansvar i hästföretag eller fortsätta studera inom ekonomi, samtidigt som du får en praktisk yrkesutbildning där en kurs i ridning 200p och två kurser i hästkunskap 200p ingår. 

Här läser du 200p Företagsekonomi, 300p Matematik, Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 inom dina 2500p. Kurserna Historia 1a2 50p, Samhällskunskap 1a2 50p samt Ledarskap och organisation 100p ligger utanför ordinarie program vilket innebär att du läser ett så kallat utökat program med 200p. Totalt läser du 2700p när du väljer denna profil.

Teoristudierna varvas med praktiska moment. Här har du möjlighet att få den så kallade dubbla kompetensen, d v s, praktiska färdigheter inom naturbruk och bred behörighet för att läsa vidare på universitet eller högskola.
Profilen erbjuds på samtliga skolor.