Forskning visar att häst- och stallmiljöer bidrar till ungas personliga utveckling och utvecklar förmågor som är attraktiva i arbetslivet. Under hösten 2020 har elever i åk 3 på alla Sveriges Ridgymnasiums skolor fått ta del av en pilotversion av metoden POWER TO ACT – Att utveckla handlingskraft. 

- De dagliga sysslorna i stallet kan ibland uppfattas som upprepande och enformiga, men vi vill medvetandegöra det lärandet som sker i dessa situationer. Syftet är att väcka nyfikenhet och medvetenhet, att eleverna ska reflektera och i förlängningen utvecklas genom att förstå att i vardagens görande sker lärande och utveckling av förmågor, säger Mette Jansson en av grundarna till metoden. Utvecklingen och förståelsen om sina förmågor är viktigt för individens egen inre drivkraft och självbild med det är också väldigt viktig för arbetsmarknaden.
Det finns ett mycket stort behov av handlingskraftiga, ansvarstagande och drivande personer, ungdomar som kommer från stall- och hästmiljöer är drivna och eftertraktade på arbetsmarknaden.

Gymnasier med hästhållning har en otrolig framtidspotential som rekryteringsbas för näringslivet, dock behöver elever och arbetsmarknaden bli mer medvetna om detta.
Sveriges Ridgymnasium har förstått det och är med i utvecklingen av metoden, det är fantastiskt roligt och givande säger Mette Jansson.


Pedagogisk metod

POWER TO ACT är en pedagogisk metod, baserad på vetenskaplig grund och hållbarhet över tid. Syftet med metoden är att öka kunskapen och medvetandegöra eleverna om hur och på vilket sätt förmågor, självtillit och det entreprenöriellt lärande i de vardagliga häst- och stallarbetet stärks och kan förstärkas än mer. Metoden skall vara ämnesövergripande och bygger på upplevelser/handlingar, observationer och medvetandegörande reflektion.

Utgångspunkten är Lena Forsbergs doktorsavhandling ”Manegen är krattad – om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter”. Sveriges Ridgymnasium är delaktiga i utvecklingen av metoden och våra elever har fått ge feedback på projektet. En viktig del är att även om forskningen är gjord på flickor och kvinnor så har metoden ett överskridande genusperspektiv.

Det känns så meningsfullt att få göra det här just nu i en tid när vi behöver mer av tilltro till ungas berättelser och erfarenheter som grund för att skapa nya arbetssätt både i skolan och på fritiden, säger Lena Forsberg som skrivit avhandlingen. Det ligger precis i barnkonventionens ambition och fantastiskt att få visa upp fritidsarenor som en stallmiljö som har så många komplexa situationer som unga får träna sig i. Det kan för många påverka de unga i olika grad under hela deras liv. Extra kul att få bygga en helt ny metod baserat på detta i samarbete med skolorna och eleverna.

Eleverna har under hösten fått ta del av den första modulen av konceptet, genom två föreläsningar med reflektionsuppgifter. I konceptet finns ytterligare två moduler och under våren får åk 3 även ta del av den andra modulen.

- Vi ser nu över möjligheterna till fortsatt samarbete och hur konceptet kan utvecklas ytterligare. Projektet ligger väl i linje med målen för vår utbildning och vi hoppas på ett långsiktigt samarbete för att ge våra elever ännu fler verktyg inför arbetslivet, avslutar Pernilla Haverstal, skolchef på SRG.


Några kommentarer från våra elever efter den första modulen är:

- Det jag kommer ta med mig ifrån föreläsningen är att alla är nybörjare någon gång och att man måste lita på sig själv för att kunna utvecklas, lära sig mer och skapa nya mål.

- Man kan använda många kunskaper som finns i stallet i arbetslivet, t.ex. struktur i vardagen. Man vill att det ska vara bra struktur i stallet och ordning i säkerhet för hästarna men det kanske man inte tänker på i sin egen miljö. Jag kommer använda kunskaperna mer till att tro på mig själv och kunna tänka att jag kan lösa problem som uppkommer, jag kan ta tag i grejer och jag kan komma långt i min utbildning om jag bara försöker. 

- Jag kommer reflektera mer varför jag agerar som jag gör i vissa situationer. I en situation jag inte vet hur jag ska hantera kommer jag försöka tänka mig in på hur jag hade gjort i stallet eftersom det är där jag känner mig säker. Genom att reflektera över mina egna förmågor i en situation kommer jag känna mig säkrare när jag agerar i en annan. 

- Jag ska reflektera över misstag och tänka igenom de för att då lära mig av mina misstag och anpassa mig kring olika personer och individer så som jag anpassar mig till alla olika hästar.

-  Jag kommer att tänka och reflektera mer över hur stallet format mig som person och mina handlingars och agerandes utveckling. Jag kommer vara tacksam för hur ridning och hästarna har utbildat mig och vad det kommer ge mig längre fram i livet.


Metoden POWER TO ACT
© består av tre moduler. Första modulen, FEEDBACK, fokuserar på att skapa medvetenhet och förståelse om förmågor/egenskaper som formas i relation till olika möten i häst- och stallmiljö. Den andra modulen, MOD, fokuserar på att mobilisera mod, övervinna sina rädslor och se misstag som lärosituationer. I tredje modulen, HANDLINGSKRAFT, är fokus på transformeringen – användningen av förmågorna i andra sammanhang och utveckling av handlingskraft.

Grundare och ägare av metoden är Mette Jansson, Lena Forsberg och Lena Malmqvist.

Mette Jansson är beteendevetare med lång chefs- och projektledarerfarenhet inom Arbetsmarknadsområdet och hon föder även upp tävlingshästar. Lena Forsberg är teknologiedoktor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, certifierad affärsutvecklare i Austin USA och har lång erfarenhet av hästar och livet i stallet. Lena Malmqvist har en bakgrund som regionchef och affärsutvecklare och har arbetat med att coacha företagare i franchisekedjor under många år, hon är även involverad i ridsporten på olika sätt. Samtliga brinner för entreprenörskap och i synnerhet kopplat till unga individer och hästmiljöer.

För mer information om metoden och pilotprojektet kontakta gärna Mette Jansson, 0708-230341 eller via mejl powertoab@gmail.com.