Kungsbacka-Posten: Kungsbackaskolan har flest sökande per plats i Göteborgsregionen.
För många är det en glädjens dag när man får besked om vilken gymnasieskola man kommit in på i höst. Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka toppar återigen listan som populäraste skolan i hela Göteborgsregionen.
– Det är fantastiskt roligt. Det är kul att det fortsätter finnas ett stort häst- och ridsportintresse i Göteborgsregionen, säger rektorn Marielle Olofsson.

Ellinor Svensson
Kungsbacka 18:48 - 28 jun, 2022

Under tisdagen kom ett viktigt besked för många ungdomar i Göteborgsregionen, slutantagningen till gymnasiet. Samhällsprogrammet är fortfarande det populäraste programmet och intresset för ekonomiprogrammet ökar i hela regionen. Även intresset för yrkesprogram ökar.

Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka är det populäraste gymnasiet i hela Göteborgsregionen, både om man ser till privata och kommunala skolor. De har en klass per årskurs, 1,59 sökande per plats, om totalt 36 platser.

– Det är fantastiskt roligt. Det är tack vare all personal. Det är kul att vi fortsätter hålla hög kvalité och att det fortsätter finnas ett stort häst- och ridsportintresse i Göteborgsregionen. Eleverna uppger i enkäter att det är en trygg och rolig skola att gå på, säger rektorn Marielle Olofsson.

Marielle Olofsson, rektor SRG Kungsbacka

Marielle Olofsson, rektor SRG Kungsbacka

Inga planer på att utöka platserna – än
Ridgymnasiet, som ligger i Höglanda, tar också alltid emot elever från IM-program, obehöriga elever som inte kommit in på något nationellt gymnasieprogram. På de fyra reserverade platserna är det också ett högt söktryck.

Utöver det så har skolan riksintag vilket innebär att den tar in elever från hela Sverige, Marielle Olofsson förklarar att hälften av eleverna är från regionen och hälften från andra delar av landet. Men att utöka platserna för att möta intresset är ingenting som diskuteras i just nu.

– Jag förstår det med tanke på det intresset som finns men vi vill ha en klass i varje årskurs just nu. Sen stänger vi inte för den möjligheten framöver. Vi är fantastiskt tacksamma att eleverna hittar till oss och väldigt glada för det, säger hon.

Något ökat intresse för yrkesprogram
I Kungsbacka har 878 elever blivit antagna till högskoleförberedande program och nästan 300 till yrkesförberedande. Hela 85 procent av eleverna i Kungsbacka kom in på sitt förstahandsval, jämfört med 80 procent förra året. Totalt i regionen kom 75 procent in på sitt förstahandsval, men hela 91 procent kom in på det program de ville.