Den nya företagsprofilen på Sveriges Ridgymnasium lanseras nästa läsår och innehåller flertalet spännande kurser såsom Ledarskap och organisation samt Företagsekonomi.

- Profilen är tvärvetenskaplig och här ingår samhällskunskap, psykologi, juridik, ekonomi och en massa annat matnyttigt som man behöver som företagare och kommande ledare, säger Mats Larsnäs som är kursansvarig på SRG Varberg.

Varierad undervisning  
Elever som planerar att läsa profilen i Varberg kan förvänta sig varierad undervisning med fokus på nytänkande undervisningsmetoder.
- Vi kör teater, spelar spel, arbetar med storytelling och sist, men inte minst, gör studiebesök. Vi har bland annat besökt Varbergs tomat, Varbergs bärodling och Potential Varberg, säger Mats.
Och fler studiebesök blir det.  
- När man jobbar i mindre grupper så är det väldigt enkelt att bara hoppa in i skolbilen och göra studiebesök, säger Mats.

Eleverna spelar upp olika bemötande

Eleverna spelar upp olika bemötande

Storytelling på schemat
I undervisningen spelar eleverna också in egna filmer.
- Nu senast har vi arbetat med ledarskapsstilar och då utgått ifrån ett historiskt perspektiv.  Sen har vi arbetat framåt till samtid och eleverna har fått jobba fram en egen ledarskapsidé som de gestaltat på film inför fiktiva anställda och en fiktiv styrelse.
I och med att anförandet har spelats in så har eleverna dessutom kunnat analysera varandras ledarskapsstilar i efterhand.

Även ridning och hästkunskap finns på schemat

Även ridning och hästkunskap finns på schemat

Agera besvärliga medarbetare  
Eleverna har också fått agera besvärliga medarbetare och bemött varandra med hjälp av olika ledarskapsstilar.
- Det har varit alltifrån en medarbetare som tar för långa raster, men inte ser något fel med det, till en medarbetare som egentligen ville ha chefens tjänst och nu är bitter och sur, säger Mats.
En av eleverna som fått uppleva detta är Ella Johansson som läser sista året på Sveriges Ridgymnasium.
- Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få spela teater i klassrummet, och kul att variera skolarbetet även i de teoretiska kurserna. När vi får redovisa på sådana roliga och lite annorlunda sätt upplever jag att kunskapen fastnar lättare och att man kan sätta sig in i verkliga situationer som kan inträffa i framtiden. Vi får dessutom skratta mycket under tiden. 

Mats Larsnäs - lärare på SRG

Mats Larsnäs - lärare på SRG

”Arbetsformer som ligger nära verkligheten”  
Förutom filminspelning och teater använder sig Mats också av olika typer av spel i sin undervisning. Bland annat upplägget Glasskiosken som är framtaget på uppdrag av Svenskt Näringsliv.   
- Glasskiosken är ett led i att hitta andra arbetsformer som ligger nära verkligheten, säger Mats.
Syftet med Glasskiosken är att på ett kreativt sätt ge elever inblick i hur ett företag fungerar genom att äga en fiktiv glasskiosk och sköta försäljningen under en sommar. Även detta har varit kul enligt Ella. 
- Glasskiosken var en väldigt rolig uppgift som verkligen gav mycket kunskap samtidigt som det är ett spel som man vill vinna. Det gör att man funderar och reflekterar mycket om olika utgångar. I verkligheten kan små beslut vara avgörande för företaget, oförutsägbara saker kan inträffa och affärerna kan få en helt annan utgång än vad man hade planerat beroende på många olika faktorer som man inte kan styra över.  Den kunskapen fick vi verkligen med oss på ett sätt som var lärorikt och kul.

LÄS MER  
Läs gärna mer om Mats och hans arbete med Glasskiosken i Edunas artikel ”Materialet ger en bra grund att spinna vidare på” (2020).

Text: Annelie Adamsdotter