BEHÖVER DU BOENDE?

Bort du långt ifrån önskad skola finns alltid möjligheten att flytta närmare skolan. Skolan har inget internat, men vi har samarbetspartners som vi förmedlar kontakt med för boende för dig som behöver. Att boendet fungerar är en viktig del för ett lyckat studieresultat där ett stort ansvar ligger på den enskilda eleven. Avtal för boende sker mellan elev/vårdnadshavare och hyresvärd. För många av våra elever fungerar eget boende väldigt väl och många har träffat vänner för livet och även valt att stanna kvar på studieorten efter sin utbildning. Vi arbetar för att våra elever ska trivas både på skolan och med livet på den valda studieorten, men vi ser även att det innebär en stor omställning för många att flytta och sköta sig själv med ansvar för läxor, mat och tvätt.

Bor du långt ifrån skolan och behöver boende finns eventuellt möjlighet till inackorderingstillägget från CSN, du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Hur mycket du kan få i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och skolan du går på. Läs mer på: http://www.csn.se/

Du måste dessutom uppfylla följande villkor:
1. Programmet och den nationella inriktningen finns inte på hemorten.
2. Du ska ha minst två timmars restid per dag mellan ditt föräldrahem och skolan.

Kontaktpersoner för boende på våra skolor:

SVEDALA
Michelle Alemo 070 243 25 96
michelle.alemo@ridgymnasium.nu

FLYINGE:
Sveriges Ridgymnasium har nära samarbete med Flyinge AB som erbjuder elevboende i nära anslutning till Flyinge Kungsgård.
För mer information, visning av rum m.m. kontakta
Sara Hiller 079 006 04 07
sara.hiller@rsflyinge.se 

VARBERG:
Madeleine Boman
madeleine.boman@ridgymnasium.nu 

KUNGSBACKA:
Maria Berndtsson 070 926 84 01
maria.berndtsson@ridgymnasium.nu