Ttidigare Öppet Hus. 
Lördag den 7 november  kl.10.00 -14.00 Föranmälan krävs, ange datum och om du har en eller två medföljande personer.
Infokväll och Intressevisning har samma innehåll, du får information och rundvisning samt kan ställa frågor till lärare och elever. 
Varmt Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR