På staben luktar det ofta häst ...

Den centrala administrationen håller till i det s k Societetshuset precis vid fästningen i Varberg. Rätt nära havet. Men det luktar häst ...