NIU - Elitinriktad ridsportutbildning i hoppning och dressyr

NIU- Ridsport är en specialidrottsutbildning vars mål är att du skall kunna kombinera din träning och tävling med studier på gymnasienivå.

Hos oss kombinerar du din NIU med att läsa på Naturbruksprogrammet. Du kan välja mellan hoppning och dressyr. Sista ansökningsdagen är 1 december. Målet med idrottsutbildningen är att du ska utvecklas så långt det är möjligt och på sikt nå nationell elit. För att bli antagen ska du ha en prestationsnivå motsvarande LB/LA Dressyr, eller 1,10/1,20 hoppning eller fälttävlan 1,00 m.

Från 2016 sker utbildningen på både ponny och häst. Vår ambition är att ponnyryttarna skall gå över till häst under andra året på gymnasiet. Antagningsprov arrangeras på våra skolor. Svenska Ridsportförbundet ansvarar för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan.

Precis som alla andra elever på SRG har du minst 15 veckors APL. SRG har EU-stöd för utlandspraktik som finansieras av EU programmet Erasmus+>>.


Så här söker du NIU:

  • Fyll i vår ansökningsblankett och skicka in den före den 1 december 2017 för skolstart höstterminen 2018. Du ska även till söka skolans naturbruksprogram genom den vanliga gymnasieansökningen.

  • Sökande elever kallas till antagningsprov, bestående av bland annat ridprov och intervju, som avgör om du blir idrottsligt antagen. Utifrån det idrottsliga urvalet rankas de sökande enligt en rankinglista.

  • Du får inte per automatik en plats vid NIU för att du godkänts i idrotten. Du kommer konkurrera med ditt slutbetyg i antagningen och även under reservantagningen till SRG:s naturbruksprogram. För att bli antagen till NIU ska du alltså både komma in på programmet och vara idrottsligt antagen

  • Det är ett begränsat antal NIU-platser avsatta vid SRG. Det kan finnas fler som är godkända i idrotten och som antas till själva programmet vid slutantagningen än det finns NIU-platser. Då fördelas NIU-platser till antagna efter rankinglistan.


Ansökningsblanketter:

De dokument du behöver för att söka till ht-18 kommer att finna tillgängliga i augusti/september 2017.

OBSERVERA:  Sista dagen för att söka till NIU är redan den 1 december varje år. I undantagsfall är det möjligt med senare sök. Det kan t ex handla om svenskar i utlandet som vill flytta hem.

Senast den 20 december 2018 får du besked och inbjudan till antagningsprovet via mejl var noga och skriv i din mejladress på ansökan.


SRG:s NIU-tränare

KUNGSBACKA: Dressyr: Anna Modée Hoppning: Catarina Forsberg

SVEDALA: Dressyr: Britt-Marie H-Ivarsson Hoppning: Ann-Sofie Oscarsson-Hellsing

VARBERG:  Dressyr: Nina Sturesson Hoppning: Nina Sturesson. Gästtränare: Ulrika Bidegård.    

Vi har även flera meriterade ryttare/tränare som gästspelar.


En förutsättning för att gå NIU profilen är att man blir antagen till vårt Naturbruksprogram. 

Bilden under länken visar hur programstrukturen ser ut för vårt vanliga program, för NIU och för SRGi.Kraven på en NIU-certifierad skola:

  • Studieplaner med minst 400 poäng Specialidrott enligt ämnesplaner som Skolverket fastställt. Det finns totalt sju kurser inom ämnet Specialidrott, varje kurs ger 100 poäng och på NIU ges eleven möjlighet att läsa minst fyra kurser.

  • Minst tre träningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd skoltid. Läraren skall vara anställd av skolan på minst halvtid och ha behörighet Svensk Ridlärare II eller B-tränare. Träningen ska bedrivas på en väl utformad och fungerande anläggning.

  • Skolan ska samverka med lokal förening, distriktsförbund och Svenska Ridsportförbundet. Vid behov skall skolan kunna hjälpa till med anskaffning av boende för eleven.

  • Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid.Inspektionsrapporter från SvRF efter platsbesök: