Hur du söker

Du söker till oss på samma sätt och vid samma tillfälle som du söker till kommunala gymnasieskolor. Sök via din hemkommuns webbaserade antagningsnämnd. Antagningen till nationella program sker efter betyget – det s k meritvärdet. Det innebär att de som har det högsta meritvärdet kommer in först och därefter i fallande skala. Meritvärdet varierar från år till år, beroende på hur många som söker till just det programmet och hur höga meritvärden de sökande har. För att ta reda på hur du ligger till bör du prata med din studie- och yrkesvägledare på skolan. Tillsammans kan ni titta på föregående års meritvärde för antagning och göra en bedömning.

Koder du behöver för att söka:
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN)
Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val mot Naturbruksprogrammet (IMPRONB)
Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet (IMYRKNB)
Naturbruksprogrammet, Lantbruk lärling (NBLANOL)Behöver du en kommunkod - finns den här:

Kommer du från ett annat land - är du också välkommen att söka
Kontakta antagningsnämnden i den svenska kommun där skolan ligger. 
Flyinge: antag@lund.se
Svedala: antagning@trelleborg.se
Varberg: gymnasieantagning@falkenberg.se
Kungsbacka: gymnasieantagningen@grkom.se
Sigtuna: gyantagningen@ksl.se

 
Antagningspoäng
Poängen varierar från år till år och mellan våra skolor. Den har legat på 160 - 210 poäng under åren vid reservantagningen. Du behöver ha godkända betyg från åk 9 i engelska, svenska och matematik samt fem andra grundskoleämnen för att kunna söka till oss. Vi vänder oss till elever som har stort intresse för hästar och vill kombinera det med gymnasiestudier.