Teoriämnen varvat med praktiskt arbete både i stall och på hästryggen

Utbildningen riktar sig till dig som vill kombinera en gymnasieutbildning med ditt stora hästintresse.
Efter tre års studier på Naturbruksprogrammet kan du efter avslutat yrkesexamen gå ut i arbetslivet eller fortsätta studera på universitet eller yrkeshögskola. Vi erbjuder Naturbruksprogrammet lantbruk, med profilen Häst/Ridsport.

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen, men inom programmets 2500 poäng går det att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till vidare studier.  Då väljer du kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6. För att få en bredare behörighet finns det även möjlighet att utöka programmet med kurser för särskild behörighet, vilket t.ex. kan vara kurserna Matematik 2a, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2.

Exempel på behörigheter till vissa utbildningar // Ma2a behövs för Hippolog, Djursjukskötare // Sh1a2 behövs för Ämneslärare i vissa ämnen, Förskollärare, SYV // Ma2a och Sh1a2 behövs för Socionom, Psykolog, Grundskolelärare, Sjuksköterska, Tandhygienist, Sjukgymnast // Sh1a2 och Hi1a2 behövs för Jurist, Polis // Ma2a, Ma3b och Sh1a2 behövs för Civilekonom //

Elitsatsning
Vid våra skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala finns möjligheten till Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Naturbruksprogrammet. Målet med idrottsutbildningen är att eleven ska kunna kombinera sin elit-satsning med en gymnasieutbildning. Inför antagning arrangeras antagningsprov på våra skolor och ansökningstiden går ut i december. Svenska Ridsportförbundet ansvarar för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan. Precis som alla andra elever på SRG har eleven 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande och vi har dessutom Erasmus+ programmet som möjliggör kostnadsfri internationell APL i Belgien, Holland eller Italien.