Välj SRG för yrke eller högskola

Utbildningen riktar sig till dig som vill kombinera din gymnasieutbildning med ett stort hästintresse. Undervisningen bygger på Naturbruksprogrammet lantbruk, med profilen Häst/Ridsport. Efter utbildningen finns en rad möjliga yrken – eller fortsatta studier.

Efter tre års studier på Naturbruksprogrammet kan du efter avslutat program med din yrkesexamen gå vidare ut i arbetslivet eller fortsätta studera på universitet och högskola.

 Behörigheter

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen, men inom programmets 2500 poäng går det att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till vidare studier på universitet och högskola. Då väljs kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.
För att få en bredare behörighet finns det även möjlighet att utöka programmet med kurser för särskild behörighet, vilket t.ex. kan vara kurserna Matematik 2a, Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2. Inom de valbara kurserna finns även kurser inom t.ex. Företagsekonomi och Djurvård.

Här följer några exempel på utbildningar med särskild behörighet som SRG:s elever har möjlighet att bli behöriga till:

Ma2a
Hippolog, Djursjukskötare 

Sh1a2
Ämneslärare i vissa ämnen, Förskollärare, SYV

Ma2a och Sh1a2
Socionom, Psykolog, Grundskolelärare, Sjuksköterska, Tandhygienist, Sjukgymnast

Sh1a2 och Hi1a2
Jurist, Polis

Ma2a, Ma3b och Sh1a2
Civilekonom


Elitsatsning

Vid SRG:s skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala finns nu möjligheten till Nationell Idrottsutbildning (NIU). Målet med idrottsutbildningen är att eleven på sikt ska kunna nå nationell elit. Antagningsprov arrangeras på våra skolor. Svenska Ridsportförbundet ansvarar för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan. Precis som alla andra elever på SRG har eleven 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.
SRG har ett starkt EU-stöd genom Erasmus+ programmet för utlandspraktik i Belgien, Holland och Italien.


Skolans filosofi

Vi är måna om elevernas trivsel och utveckling. En liten skola har många fördelar när det gäller gemenskap och möjligheterna att bry sig om individerna. 
På SRG studerar eleverna i förhållandevis små klasser och grupper. Det ger bra kommunikation mellan elev och lärare, stärker gemenskapen och förbättrar studieresultaten.
Filmen nedan förklarar varför det är just SRG du skall välja ...