NIU Ridsport - hoppning eller dressyr

Vi är certifierade för att bedriva NIU Ridsport på våra skolor i Svedala, Varberg och Kungsbacka med 18 elever fördelade på tre årskurser på varje skola. Hos oss kombineras specialidrottsutbildningen med Naturbruksprogrammet profil Häst & Ridsport. På våra tre skolor kan du välja mellan att specialisera dig inom hoppning eller dressyr. Urvalet till NIU sker i flera steg och det är begränsat antal platser per skola. För att bli antagen till NIU ska du både komma in på Naturbruksprogrammet och bli idrottsligt antagen.

Sista ansökningsdagen till NIU var den 1 december 2017 för start höstterminen 2018.

Antagningsprov 2018
Söndag 14 januari - antagningsprov på vår anläggning på Höglanda Gård i Kungsbacka för sökande till Varberg och Kungsbacka. 
Söndag 21 januari - antagningsprov på vår anläggning på Bökebergs Gård & Arena för sökande till Svedala.
Sökande blir kallade till ett antagningsprov, även om ansökan gjorts till flera av våra skolor. Lärarna på våra skolor samverkar i bedömningen. Inbjudan till antagningsprovet kommer att skickas till samtliga sökande i början av december. 

Så här söker du:

  • Fyll i vår ansökningsblankett och skicka in den till oss före den 1 december 2017.
  • Gör ditt gymnasieval (NBLAN profil SRG Häst & Ridsport) med inlogg till det antagningssystem som du fått av SYV på din skola, senast det datum som antagningen i din hemkommun angett.
  • När ansökningstiden gått ut den 1 december kommer du att kallas till antagningsprov. Provet består av ridprov, fystest och intervju en helg i början på året. Vi är intresserade av att höra om din träning och tävlingserfarenhet. Ridprovet sker för våra yrkeslärare på egen häst och/ eller på våra skolhästar. Vid ridprovet bedömer vi sits och inverkan , följsamhet, balans, förmåga till anpassning, elasticitet samt vid hoppning även hinderkänsla och följsamhet.
  • För att bli antagen till NIU ska du alltså både komma in på programmet och vara idrottsligt antagen.

Mål
Målet med utbildningen är att du ska utvecklas så långt som möjligt i din idrott under dina tre år. För att det ska vara möjligt behöver du ha erfarenhet av träning och tävling redan innan du söker. För att bli antagen ska du ha träning och tävlingserfarenhet samt befinna dig på en prestationsnivå motsvarande LB/LA Dressyr eller 1.10/1.20 hoppning eller fälttävlan 1.00 m.

Nuvarande lärare på våra skolor:
Kungsbacka: Dressyr: Anna Modée Hoppning: Catarina Forsberg
Varberg: Dressyr & Hoppning: Nina Sturesson
Svedala: Dressyr:
Britt-Marie H-Ivarsson Hoppning: Ann-Sofie Oscarsson-Hellsing

Från 2016 sker utbildningen på både ponny eller häst, där vår ambition är att ponnyryttare skall gå över till att rida häst under andra året på gymnasiet.
Precis som alla andra elever på har NIU-elever minst 15 veckors APL. SRG har EU-stöd för utlandspraktik som finansieras av EU programmet Erasmus+>>.

Kraven på en NIU-certifierad skola:

  • Studieplaner med minst 400 poäng Specialidrott enligt ämnesplaner som Skolverket fastställt. Det finns totalt sju kurser inom ämnet Specialidrott, varje kurs ger 100 poäng och på NIU ges eleven möjlighet att läsa minst fyra kurser.
  • Minst tre träningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd skoltid. Läraren skall vara anställd av skolan på minst halvtid och ha behörighet Svensk Ridlärare II eller B-tränare. Träningen ska bedrivas på en väl utformad och fungerande anläggning.
  • Skolan ska samverka med lokal förening, distriktsförbund och Svenska Ridsportförbundet. Vid behov skall skolan kunna hjälpa till med anskaffning av boende för eleven.
  • Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid.


Inspektionsrapporter från Svenska Ridsportförbundet efter platsbesök: