Våra profiler 2018/2019

Till läsåret 2018/2019 har vi valt att skapa profiler så att du lätt ska kunna välja utifrån vad du vill få ut av din gymnasietid. Basen är densamma i alla profiler; Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk. Så oavsett vilken profil du väljer, är hästen och ridsporten gemensam nämnare. Är du inställd på att fortsätta studera efter studenten väljer du en profil som är mer teoretisk och ger dig behörigheter till högre utbildningar. Vill du ha fler timmar i sadeln och fördjupa dig i hästkunskap väljer du en profil som ger dig maximalt med praktisk kunskap och förbereder dig för ett arbetsliv med hästar. Oavsett profil kommer din vardag bestå av praktiska och teoretiska lektioner. Du rör dig naturligt mellan ridhus, stall och skolbyggnad beroende på om det är teoretiska eller praktiska lektioner.

På utbildningen lär du dig att arbeta yrkesmässigt med hästar och att sköta hästanläggningar av olika slag. Ämnet biologi är centralt och behandlar den biologi som har betydelse för arbete med djur och växter. Arbete med djur ställer krav på kunskaper inom de biologiska vetenskapsområdena etologi, djurens anatomi och fysiologi samt mikrobiologi. I ridkurserna ligger fokus på korrekt grundridning inom dressyr och hoppning. Du kommer ha sitsträning, konditionsträning samt grundläggande terrängträning. Att välja Naturbruksprogrammet innebär att du under utbildningen förbereds för Svenska Ridsportförbundets Yrkesprov för hästskötare. Innan yrkesprovet behöver du även ha intyg på genomförd kurs i "Tappsko-kompetens" samt kurs i "Hjärt- och Lungräddning". Det är något du har nytta av i alla sammanhang och vi erbjuder dessa intyg i våra kurser Hästkunskap samt Idrott & Hälsa.

För mer information om våra profiler se vår katalog >>

SRG Magazin