SVEDALA - En unik ridanläggning

Vår skolan finns på gården Bökeberg Gård och Arena och här startade vi vår verksamhet hösten 2009. Anläggningen ägs sedan våren 2016 av oss själva, men dessförinnan arrenderade vi anläggningen. Gården består av ett stort ridhus i vilket även läktare, expedition, omklädningsrum, personalrum, expedition och klassrum finns. På anläggningen finns tre stall som används för våra skolhästar samt för våra elevernas hästar. Under 2017 kommer vi bygga ett antal nya elevboenden på gården.

Karin Hero

Rektor
Karin  Hero
Karin rektor i Svedala. Hon är examinerad rektor och har lång erfarenhet av hästar och ridning, är utbildad Svensk Ridlärare III och B-tränare i dressyr. Karin har arbetat utomlands som beridare i många år, både i Europa och USA, samt tävlat i dressyr på landslagsnivå.

Carolin Ekelund

Stallchef
Carolin Ekelund
Carolin är stallchef och har hand om skolans elevboende. Hon är Hippolog och har bl. a. arbetat i tävlingsstall i England med hopp- och dressyrhästar. Carolin har tävlingserfarenhet i dressyr.

Andrew Settli

Bitr. stallchef
Andrew Settli
Andrew är utbildad Hippolog och arbetar som bitr. stallchef, undervisar i ridning och har hand om utlandspraktiken Erasmus+. Han har arbetat i hoppstall både i Norge, Sverige och i USA samt har tävlingserfarenhet i hoppning.

Mona Falkensson

Specialpedagog
Mona Falkensson
Mona är legitimerad specialpedagog och yrkeslärare. Tävlingserfarenhet i dressyr.

Elin Dunér

Lärare
Elin Dunér
Elin är legitimerad lärare och undervisar i Svenska och Religion.
Dalle är legitimerad lärare och undervisar i Idrott och Hälsa i Svedala. Han undervisar även Flyinges SRGi-elever i den teoretiska delen av specialidrotten.

Anna Svensson

Lärare
Anna Svensson
Anna är legitimerad lärare och undervisar i Engelska och Historia. Anna är föräldraledig under höstterminen. Marc Loran vikarierar i Engelska och Historia.

Annika Nordmark

Yrkeslärare
Annika Nordmark
Annika är Hippolog och yrkeslärare. Hon undervisar i Hästkurserna, har hand om APL och Lärling samt är handledare i stallet.

Britt-Marie H-Ivarsson

Yrkeslärare
Britt-Marie H-Ivarsson
Britt-Marie är utbildad B-tränare i dressyr och har en mycket lång erfarenhet av hästar och ridning. Undervisar i dressyr i Svedala och SRGi i dressyr i Flyinge. Tävlingserfarenhet i dressyr. Läs mer om Britt-Marie:
Annsie undervisar i hoppning både i ridkurserna och på NIU. Hon är B-tränare i hoppning och har stor tävlingserfarenhet upp till svår hoppning.

Lina Sjögren

Yrkeslärare
Lina Sjögren
Lina är legitimerad yrkeslärare och Hippolog. Hon har hand om APL och boendefrågor på skolan samt undervisar i Naturbruk, Hästkunskap och Djurhållning.

Kaisa Helseth

Yrkeslärare
Kaisa Helseth
Kaisa är Ridlärare III och Tränare I på Norsk Hestesenter og Norges Rytterforbund. Hon undervisar i hoppning i ridkurserna. Har tävlingserfarenhet i hoppning.

Björn Berglund

Vaktmästare
Björn är anläggningsansvarig och hanterar fastighetsfrågor. Han har A-tränare licens i trav och har mångårig erfarenhet av stora stall och travsport både från USA och Sverige.

Helén Thorén

Kurator
Helén Thorén
Helén är kurator på skolorna i Flyinge och Svedala.

Lisbeth Wallström

Skolsköterska
Lisbeth Wallström
Lisbeth är skolsköterska både i Flyinge och i Svedala.