Sigtuna - skolan vid Mälarens strand

Här finns SRG-skolan för dig som bor i Stockholmsregionen - Mellansverige och Norrland.

Vår manege, stallar och skollokaler finns på Hagbyholms Gård. Strax intill ligger elevboendet på egen fastighet. Det är en fantastisk miljö på många sätt. Här blandas naturens skönhet och ridsportens utmaningar precis vid Mälarens strand. 

Björn Hedin

Rektor
Björn Hedin
Björn har många års erfarenhet som rektor och är naturvetare i botten.
Madeleine är utbildad Hippolog och arbetar som stallchef.
Emma är legitimerad lärare och Msv C-domare i dressyr. Hon undervisar i Engelska och Svenska. Tävlingserfarenhet i dressyr.

Sara Smedberg

Yrkeslärare
Sara Smedberg
Sara är Hippolog och Svensk Ridlärare III samt legitimerad yrkeslärare. Hon undervisar i Naturbruk, Djuhållning, Djuren i naturbruket och Djurens biologi.

Jenniemy Gransten

Yrkeslärare
Jenniemy Gransten
Jenniemy är Svensk Ridlärare III, C-tränare i dressyr och Diplomerad unghästutbildare. Undervisar i dressyr i Ridkurserna och SRGi.
Anna-Karin är legitimerad lärare och C-tränare i hoppning och fälttävlan. Hon undervisar i Idrott och Hästkunskap. Tävlingserfarenhet i hoppning.
Maria är C-tränare i fälttävlan och hopptränare. Hon har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot elitidrott. Maria undervisar i hoppning.

Malin Larsson

Yrkeslärare
Malin Larsson
Malin är Svensk Ridlärare III och Diplomerad unghästutbildare. Har tidigare arbetat både i USA och i Europa med utbildning av hästar i hopp- och fälttävlansstall. Även arbetat som ridlärare i Norge och i Sverige. Tävlingserfarenhet i hoppning och fälttävlan.

Cecilia Juliusson

Stallpersonal
Cecilia är utbildad Ridledare och Ungdomsledare. Hon arbetar i stallet och är handledare på stalltjänsten.
Kontaktas genom rektor.

Gunilla Nordén

Skolsköterska
Kontaktas genom rektor.