Sigtuna - skolan vid Mälarens strand

Här finns SRG-skolan för dig som bor i Stockholmsregionen - Mellansverige och Norrland.

Vår manege, stallar och skollokaler finns på Hagbyholms Gård. Strax intill ligger elevboendet på egen fastighet. Det är en fantastisk miljö på många sätt. Här blandas naturens skönhet och ridsportens utmaningar precis vid Mälarens strand. 

Björn Hedin

Vikarierande rektor
Björn Hedin
Björn har många års erfarenhet som rektor och är naturvetare i botten.
Ingela är vår rektor på skolan i Sigtuna. Hon har tidigare arbetat i Sollentuna kommun både som lärare och skolledare.
Madeleine är utbildad Hippolog och arbetar som stallchef.
Emma är legitimerad lärare och Msv C-domare i dressyr. Hon undervisar i Engelska och Svenska. Tävlingserfarenhet i dressyr.
Anna-Karin är legitimerad lärare och C-tränare i hoppning och fälttävlan. Hon undervisar i Idrott och Hästkunskap. Tävlingserfarenhet i hoppning.
Samuel är lärare och undervisar i Matematik, Biologi, Natur- och Samhällskunskap.

Sara Smedberg

Yrkeslärare
Sara Smedberg
Sara är Hippolog och Svensk Ridlärare III samt legitimerad yrkeslärare. Hon undervisar i Naturbruk, Djuhållning, Djuren i naturbruket och Djurens biologi.

Jenniemy Gransten

Yrkeslärare
Jenniemy Gransten
Jenniemy är Svensk Ridlärare III, C-tränare i dressyr och diplomerad unghästutbildare. Undervisar i dressyr i Ridkurserna och SRGi.
Maria är C-tränare i fälttävlan och hopptränare. Hon har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot elitidrott. Maria undervisar i hoppning. Läs mer om Maria:

Cecilia Juliusson

Stallpersonal
Cecilia är utbildad Ridledare och Ungdomsledare. Hon arbetar i stallet och är handledare på stalltjänsten.
Kontaktas genom rektor.

Gunilla Nordén

Skolsköterska
Kontaktas genom rektor.