Sjaunja Andersson

Sjaunja är Hippolog och Svensk Ridlärare II med yrkeslärarexamen. Undervisar i Ridning 2, Djurens Biologi, Djuren i naturbruket, Djurvård 1, Sällskapsdjur 1, Fordon och redskap och Aktivitetsledarskap.

Yrkeslärare

Arbetar i: Varberg