Sara Smedberg

Sara är Hippolog och Svensk Ridlärare III samt legitimerad yrkeslärare. Hon undervisar i Naturbruk, Djuhållning, Djuren i naturbruket och Djurens biologi.

Yrkeslärare

Arbetar i: Sigtuna