Lina Sjögren

Lina är legitimerad yrkeslärare och Hippolog. Hon har hand om APL och boendefrågor på skolan samt undervisar i Naturbruk, Hästkunskap och Djurhållning.

Yrkeslärare

Arbetar i: Svedala