Josefin Sjöholm

Josefin är legitimerad lärare i Matematik och Naturkunskap samt biträdande rektor. Tel: 072 975 31 32

Bitr. rektor

Arbetar i: Svedala