Josefin Sjöholm

Josefin är legitimerad lärare i Matematik och Naturkunskap samt biträdande rektor. Tel: 070 268 11 50

Bitr. rektor

Arbetar i: Svedala