Eva Lundgren

SRL III. Ansvarar för skolans EU projekt Erasmus+ och arbetar bl.a med hästövergripande frågor.

Bitr. Chef d´Equipe

Arbetar i: Staben