Christina Eghall

Christina är lärare och undervisar främst i ridning men även i kursen Naturbruk. Christina är Hippolog, stallchef och C-tränare i dressyr.

Yrkeslärare

Arbetar i: Flyinge