Caroline Johannesson Ekberg

Caroline är legitimerad lärare och undervisar i undervisar i Biologi. Hon är tjänstledig läsåret 16/17.

Lärare

Arbetar i: Varberg