Beatrice A Lindmaa

Beatrice är skolans kurator/ coach och ingår i elevhälsoteamet.

Kurator/ coach

Arbetar i: Varberg,Kungsbacka