Klagomålshantering

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan.


Har du klagomål- synpunkter- förslag på förbättringar?

Om du tycker att vår verksamhet på Sveriges Ridgymnasium inte motsvarar dina förväntningar eller om du har synpunkter och förslag på förbättringar, så är det viktigt att du framför detta till oss. På så sätt får vi möjlighet att åtgärda och förbättra samt utveckla skolans verksamhet.

Vi är tacksamma för såväl negativa som positiva synpunkter.
Materialet är en viktig del i skolans kontinuerliga uppföljnings− och utvecklingsarbete.


Kan man vara anonym?

Ja, men vi uppmanar alla som lämnar klagomål, synpunkter och förslag att ange kontaktuppgifter så att vi kan ge återkoppling i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.


Ny skollag från 1 juli 2011

Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med nya skollagen är att stärka eleversrätts-säkerheten- därför kan fler beslut än tidigare överklagas.
I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.


Så fungerar klagomåls- och synpunktshanteringen

Information hur du framför dina klagomål och synpunkter anslås på skolan, på hemsidan, föräldramöten och vid den skriftliga information som skickas hem vid skolstart.

Dina klagomål och synpunkter kommer att registreras och skickas vidare till berörd rektor, men även till VD och Skolchef.
Ärendet behandlas på den nivå det berörs.
Om du lämnat kontaktuppgifter kommer du att inom tre arbetsdagar få ett svar att klagomålet mottagits.
Inom tre veckor ska du ha fått ett svar på ditt klagomål.
Behöver svarstiden förlängas ska du få information om orsaken till förseningen och ett nytt datum för svar.
Målet är att behandla ärendet skyndsamt.

Formulär för klagomål, synpunkter och förslag


Uppge gärna vilken årskurs det gäller.