Bra kost och tryggt boende

En stor del av SRG:s drygt 300 elever kommer från andra orter än Flyinge, Kungsbacka, Sigtuna, Svedala och Varberg eftersom skolan har riksintag. Idag har vi elever från ca 110 olika kommuner! Vi arbetar för att eleverna ska trivas både på skolan och med livet på den valda studieorten. Bra boende och god skolmat är viktigt för att trivas och må bra.

Boende

På alla orter hjälper vi förstås till att ordna boende.

FLYINGE:
Anna-Karin Nilsson 070 793 86 49
anna-karin.nilsson@flyinge.se
Info om boende på Flyinges elevhem:


KUNGSBACKA
:
Maria Berndtsson 070 926 84 01
maria.berndtsson@ridgymnasium.nu
I Kungsbacka finns ett studentboende nära skolan för ca 40 elever.

SIGTUNA:
Björn Hedin 070 912 25 04
bjorn.hedin@ridgymnasium.nu
I Sigtuna finns elevboende för ca 40 elever på gångavstånd från skolan på Hagbyholms Gård.

SVEDALA
Carolin Ekelund 070 313 69 15
carolin.ekelund@ridgymnasium.nu
På Bökebergs Gård och Arena i Svedala finns ca 20 boenden för eleverna.

VARBERG:
Monica Hansson 010 495 20 13
monica.hansson@ridgymnasium.nu 
I Varberg beräknas ca 35 nya boenden, med gång- och cykelavstånd till Kvarnagårdens Ridcenter, stå klara höstterminen 2017. Mer info kommer senare.      


Bostadsstöd från CSN

Priset på boende varierar från 2500 - 3900 kr i månaden. Har du mer än två timmars resväg till skolan tur och retur varje dag, kan du som elev på SRG ansöka om inackorderingsstöd hos CSN. 
Läs mer hos CSN:


Mat

Hästfolk har en benägenhet att vara mer noga med hästens mat än den egna! Bra kost är förstås viktigt för elevernas hälsa, välbefinnande och studieresultat.
På SRG:s skolor serveras eleverna god och nyttig fri lunch varje skoldag.